Brandövning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandövning

Brandövning ska genomföras minst en gång per år - hur går det till?

En viktig del av ett brandskyddsarbete är att regelbundet utföra brandövning. Alla på arbetsplatsen ska ha teoretiska kunskaper om rutinerna vid en eventuell brand. Men när olyckan väl är framme och en brand uppstår kommer de flesta märka att de teoretiska kunskaperna glöms bort på grund av stresspåslag. Därför är det mycket viktigt att ni minst en gång om året genomför en brandövning. När alla har fått prova på att utföra rutinerna konkret är det lättare att komma ihåg dem när situationen blir allvarlig.

Vad ska ingå i en brandövning?

Det är som sagt en viktig del av brandskyddsarbetet att göra brandövningar. I en brandövning ska ni agera som om det brann på riktigt. En rutin om vem som ska göra vad ska redan finnas på plats. Den rutinen ska ni sedan utgå ifrån under er brandövning. Dels ger det er en möjlighet att faktiskt få öva in rutinen, dels ger det er en chans att se om rutinen är fungerande.

En brandövning är till viss del en utrymningsövning. Men i er brandövning bör det även ingå att veta hur ni går till väga för att släcka en mindre brand. Det finns ingen universell regel på hur en brandövning ska gå till. Mycket beror på vilken arbetsplats det handlar om.

Syftet med en brandövning

Det huvudsakliga syftet med en brandövning är att få en bättre förståelse för hur ni ska agera vid eventuell brand. Det hjälper er att få in en rutin i vem som ska göra vad. Men också att få bättre koll på var brandsläckare finns och hur olika utrymningsvägar fungerar.

Hur ofta ska man ha en brandövning?

Enligt lagen ska en brandövning genomföras minst en gång om året. I byggnader med mycket genomströmning av folk, exempelvis skolor, sjukhus eller med många besökare kan det vara bra att genomföra en brandövning oftare än så. Era brandövningar kan dock se olika ut. Alla brandövningar ni utför behöver inte vara fullskaliga.

Vem ansvarar för en brandövning?

Chefen på en arbetsplats är alltid den som har ansvar över arbetsmiljön och säkerheten. Det går dock bra att delegera ansvar och till exempel utse en brandskyddsansvarig. Då är det förstås viktigt att den personen får relevant utbildning i ämnet. Brandskyddsansvarig kan genomföra brandövningar regelbundet på arbetsplatsen. Men det kan också vara bra att ibland köpa in tjänsten för att få mer professionell rådgivning och genomförande.

Utbildande brandövning

I en utbildande brandövning får personalen inte enbart testa på själva utrymningen. Utan de får även fördjupade kunskaper inom mänskligt beteende, utrymningsstrategier, kroppens påverkan vid brand och liknande. Det är kunskaper som är viktiga för alla medarbetare att ha, inte enbart den brandskyddsansvariga.

Efter en sådan brandövning får ni också möjlighet att reflektera och diskutera hur det gick. Verkar det som att era rutiner är realistiska? Visste alla vad som skulle göras? Men även få prata om hur det kändes.

Att tänka på vid en brandövning

En brandövning kan vara både planerad och oplanerad, i den bemärkelsen att hela arbetsplatsen inte vet om den. Något att tänka på är att en oplanerad brandövning kan kännas dramatiskt och vara triggande för en del personer. Oplanerade brandövningar kan dock vara viktiga, speciellt på större arbetsplatser där många ska utrymma.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår