Barn HLR utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Barn HLR utbildning

Att gå en barn HLR utbildning kan rädda livet på ett barn

HLR står för hjärt- och lungräddning och kan vara skillnaden mellan liv och död. Att så många som möjligt har kunskap inom HLR kan verkligen rädda liv. Det handlar om grundläggande kunskaper i att få igång hjärtaktivitet hos en person som drabbats av hjärtstopp. Eftersom minuter kan göra skillnad för den drabbade personen är det viktigt att så många som möjligt har utbildning och kunskap inom hjärt- och lungräddning.

Hjärt- och lungräddning på barn

Hur du utför hjärt- och lungräddning på vuxna och på mindre barn skiljer sig något. Det är givetvis alltid bra att ha kunskaper inom HLR på små barn, oavsett vilket verksamhet du arbetar inom. Men särskilt personer som arbetar med små barn, exempelvis på skola, förskola eller som idrottsledare bör få gå en barn HLR utbildning.

Riktlinjerna för HLR på just barn gäller från 0 – 18 år. Men under en utbildning kommer du att få lära dig hur du utför hjärt- och lungräddning både på spädbarn och större barn. Även om grunden är densamma kommer det att skilja sig åt något, eftersom spädbarn är mycket mindre och mer sköra.

Mycket små barn kan bli drabbade av hjärtstopp av flera olika anledningar. Att utföra HLR på ett mycket litet barn kan kännas skrämmande. Men genom att ha goda kunskaper ger du barnet en större chans att överleva. Även följdskador som kan uppkomma av ett hjärtstopp går att minimera om någon påbörjar HLR så snart som möjligt.

HLR utbildning för vårdnadshavare

Även vårdnadshavare har stor nytta av att gå en barn HLR utbildning. Många olyckor bland små barn sker i hemmet eller tillsammans med vårdnadshavare och därför är det av allra största vikt att du har koll på hur du ska kunna hjälpa ditt barn vid en nödsituation. Det är förstås alltid bra att få en allmän kurs i hjärt- och lungräddning. Till exempelvis BVC eller familjecentralen i en kommun kan erbjuda utbildningar specialiserade på HLR för barn.

Luftvägsstopp

En viktig del inom HLR, speciellt för barn, är luftvägsstopp. En av de vanligaste orsakerna till att ett barn får hjärtstopp är att barnet fått något i halsen som gör att det inte går att andas. En mycket viktigt del inom barn HLR utbildning är därför hur du agerar vid ett luftvägsstopp. Även här skiljer det sig i tillvägagångssätt mellan mycket små barn och större barn.

Vad ingår i en HLR utbildning för barn?

Precis som i alla HLR utbildningar går det ut på att du ska få både teoretiska och praktiska kunskaper i att genomföra hjärt- och lungräddning. En utbildning börjar vanligtvis med en teoretisk genomgång i vad HLR innebär och hur det ska genomföras. Du kommer sedan att praktiskt få öva på att kontrollera medvetande och andning. Samt utföra både inblåsningar och kompressioner på en docka anpassad för ändamålet.

Lära ut HLR till barn

Det finns stor nytta med att lära ut grunderna inom hjärt- och lungräddning även till barn. Från att ett barn är cirka 10 år kan de med fördel gå en enklare kurs inom HLR. Det är av största vikt att så många som möjligt i samhället har kunskaper inom hjärt- och lungräddning.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår