Brandskydd stall - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd stall

Brandskydd stall

I Sverige finns det omkring 77 800 stall med över 350 000 hästar. Många av de stallanläggningar som finns i landet idag blev byggda på 1970- samt 1980 talet. Det här gör att många av anläggningarna behöver genomgå renoveringar för att hålla modern standard. Att renovera byggnaderna är inte bara viktigt för hästens välbefinnande men även för säkerheten när det kommer till exempelvis bränder.

Varje år dör cirka tio hästar i bränder runt om i landet. Det visar på hur extremt viktigt det är att ha ett bra brandskydd stall.

Så förebygger du en brand i stallet

I ett stall finns det flera brandrisker eftersom det finns gott om lättantändliga material som exempelvis hö och halm. Det är därför viktigt att det alltid är ordning och reda i stallet. Genom att ha foderrum samt stallgångar i bra skick kan du förhindra att skadedjur kommer in i stallet. Skadedjur som råttor eller möss kan gnaga på elledningar och därmed vara en brandrisk. Därför är det även viktigt att alltid dra ur kontakten från elapparater samt kontrollera elledningarna med jämna mellanrum.

Lantbrukets brandskyddskommitté har även gått ut med rekommendationer om att brännbara material inte ska förvaras närmare än 15 meter ifrån anläggningen. Vilket innebär att höbalar samt spån inte ska stå vid byggnadens fasad.

Ytterligare ett sätt att förhindra en brand är genom att sätta upp tydliga brandregler. Det kan bland annat handla om att det inte är tillåtet att röka i anslutning till anläggningen eller att filtar samt täcken inte får täcka över värmeelement. Brandreglerna bör vara tydliga och finnas på anläggningen.

Avslutningsvis så är det viktigt att det finns både grimma och grimskaft i anslutning till de boxar hästarna står i. På så sätt kan du få ut hästarna snabbt utan att behöva springa runt och leta efter en grimma.

Om en brand startar

Är det så att en brand har startat i stallet gäller det att rädda de hästar och människor som är i direkt fara. Ta ut hästarna till en hage som du kan stänga eller se till att hästarna blir fastbundna. De är nämligen vanedjur vilket gör att det finns en risk att de springer tillbaka in i stallet om de är lösa.

Ring 112 och meddela vad som hänt samt vart stallet ligger. Berätta även om det finns människor eller hästar instängda i stallet samt vart det brinner.

Brandutrustning samt brandövningar

Det är väldigt viktigt att det genomförs brandövningar i stallet. Både för att hjälpa människorna som befinner sig där men även för hästarna. Ett exempel är att öva med hästarna på att använda alla utgångar som finns. Vid brand är det inte säkert att den vanliga utgången går att använda och då vill du att hästarna är bekväma med alla utgångar.

Avslutningsvis så är det viktigt att ha rätt brandutrustning på anläggningen. Räddningstjänsten rekommenderar att det bör finnas handbrandsläckare, brandfilt samt vattenslang. Det bör finnas flera stycken utspridda på anläggningen och alla som brukar befinnas sig i stallet ska ha koll på vart brandutrustningen finns.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår