Brandskydd Luleå - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd Luleå

Arbete med brandskydd Luleå

Här i Sverige finns det lagar som reglerar vem som har ansvaret för att skydda en byggnad mot brand. Det är lagen om skydd mot olyckor som reglerar hur hanteringen av bränder ska ske. Lagen säger att det är personen som äger en lokal eller personen som bedriver verksamhet i lokalen, som har ansvaret för lokalens säkerhet.
Är du chef på ett företag är det således du som är ansvarig för att brandskyddsarbetet fungerar. Det finns förvisso en möjlighet att välja ut personer som är brandskyddsansvariga på en arbetsplats. Dock kan du som chef aldrig avsäga dig huvudansvaret gällande brandskydd.

Ta hjälp av brandskyddsutbildningar

Risken för en brand finns alltid, oavsett verksamhet. Men med rätt brandskydd Luleå kan risken minimeras avsevärt för att personer kommer till skada och skador på egendom kan förhindras eller minimeras.

Ett sätt att få en säkrare arbetsplats är genom att utbilda personalen. Brandskyddsutbildningar kan se ut på olika sätt, men grundläggande är att de ska hjälpa personalen att arbeta effektivt i händelse av en brand. Oftast är det inte alla anställda som utbildas, utan de som blivit utsedda till brandskyddsansvariga. Som ansvarig är det också viktigt att delta i en brandskyddsutbildning.

Om möjlighet finns kan alla i personalen gå en utbildning i brandskydd i Luleå. De lär sig både förebyggande åtgärder för att minska risken för brand och hur de ska agera i händelse av en brand. I de flesta brandskyddsutbildningarna ingår teoretiska moment såväl som praktiska övningar med släckning av brand eller utrymning av en brinnande byggnad.

Brandskydd i två delar

Som vi redan nämnt rör brandskydd två områden – förebyggande arbete samt akut arbete i händelse av en brand. Ett bra brandskyddsarbete behöver beröra båda dessa. Förebyggande saker är till exempel brandskydd såsom brandsläckare, brandvarnare, sprinklers och försvarsutrustning. För att de här sakerna ska vara till hjälp om olyckan är framme är det viktigt att all personal vet var de finns och hur utrustningen ska användas. Att öva på utrymning är också en del av ett bra brandskydd.

Vilka regler som gäller för just ditt brandskydd Luleå beror mycket på vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Det här är någonting som tas upp i lagen som reglerar brandskydd. Högst riskbild finns i byggnader som inrymmer många människor och där en eventuell brand kan få enorma konsekvenser för såväl miljö som för dem som befinner sig i byggnaden. Det handlar bland annat om sjukhus, köpcentrum, hotell och anläggningar som är särskilt brandfarliga.

Briab hjälper dig gärna med brandskydd Luleå

Här på Briab hittar du tjänster som kan underlätta för ditt brandskyddsarbete. Vi har både tjänster och produkter som går under riskhantering för att ge ett bättre brandskydd. Våra medarbetare har lång erfarenhet och goda kunskaper om vad lagarna säger för de olika verksamheterna som finns.

Genom att ta hjälp med brandskyddsarbetet kan du känna dig trygg med vetskapen om att du har tagit ditt ansvar för både personal, kunder och verksamheten i sig. En bra planering och goda rutiner gör stor skillnad om olyckan skulle vara framme. Det är viktigt att följa upp brandskyddsarbetet för att kontrollera att det håller rätt standard kontinuerligt.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår