Försäkringsskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Försäkringsskydd

Få hjälp vid en olycka med försäkringar

Försäkringsskydd - ditt företag kan vara som ditt andra hem så tänk därför på att försäkra det ordentligt. Läs vidare för mer information!

Den enda försäkringen för privatpersoner det är lag på att ha är trafikförsäkring om du äger ett fordon. Gällande företag finns det däremot några typer av försäkringar som är mycket viktiga. Har du till exempel kollektivavtal med dina anställda måste du teckna avtalsförsäkring. Beroende på branschen finns det även andra försäkringar det är krav på att ha.

Du vet aldrig när en olycka inträffar. Det gäller även ditt företag och dina anställda. Det är därför mycket viktigt att teckna en företagsförsäkring för att få det försäkringsskydd du behöver för ditt företag. Den kan bestå av olika delar, beroende på företagets storlek och verksamhetsområde.

Företagsförsäkring

Beroende på bransch är behovet varierande då det kommer till försäkringar. Men det finns många försäkringar som är viktiga att ha även om det inte finns specifika krav. Även om du är ensam i företaget kan du behöva försäkringsskydd.

Om du exempelvis jobbar hemifrån och din dator slutar fungera får du betala den själv om du inte har en försäkring. Gör du av misstag åverkan på någon annans egendom i arbetet, kan ett försäkringsskydd hjälpa dig.

Ansvars-, rättsskydds-, egendoms- och avbrottsförsäkring är de försäkringar du bör ha som företagare. Sedan kan du välja till flera efter behov.

Ansvarsförsäkring

Med en ansvarsförsäkring får du hjälp om du måste betala skadestånd för skador som har orsakats av dig, ditt företag, någon anställd eller en av era produkter. Ansvarsförsäkring är något alla företag kan behöva. Beroende på företag och bransch kan du anpassa försäkringsskyddet så det passar. Har du till exempel ett transportföretag kan en transportförsäkring vara bra som täcker eventuella skador på det transporterade godset.

Rättsskyddsförsäkring

Det spelar ingen större roll vad ditt företag gör, det kan ändå uppstå en situation där du behöver rättsskydd. Du behöver inte vara den ansvariga för situationen. Det kan även vara en anställd eller någon utanför företaget.

Rättsskyddsförsäkringen är den som är avsedd för en eventuell rättegång, medan ansvarsförsäkringen täcker kostnader för skadestånd.

Avbrottsförsäkring

Det är väldigt få företag som klarar ett längre avbrott ekonomiskt. Ett avbrott kan bero på något utom din kontroll. En brand, översvämning eller en storm kan till exempel vara orsakerna. Olika situationer kan inverka på din ekonomi katastrofalt, med försäkringsskydd kan du känna dig mer trygg.

Även om företaget är tvunget att ta ett avbrott kan kostnaderna fortsätta att löpa. Räkningarna kommer fast du inte får in pengar via företaget. Med hjälp av en avbrottsförsäkring kan du få hjälp med löner och fasta kostnader så som el och hyra. Du tryggar alltså inte inkomsterna enbart för dig själv utan även för eventuella anställda.

Egendomsförsäkring

Företag har alltid egendom, även om det varierar hur mycket beroende på företagets storlek. Om du är ensam i företaget har du antagligen en dator och en telefon. Med försäkringsskydd för egendom får du hjälp om något blir stulet eller skadat. Skyddet gäller även vid till exempel brand eller översvämning.

Bra att komma ihåg

Tänk på att alltid uppfylla säkerhetsföreskrifterna. Det kan handla om brandskydd eller skydd mot inbrott, så som installation av kameror och liknande.

Tänk också på att inte fylla på ett lager före du tecknat en försäkring och ett omfattande brandskydd och andra viktiga, förebyggande åtgärder.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår