Skalskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Skalskydd

Skalskydd

I dagens alltmer osäkra värld är det viktigt för företag och bostäder att proaktivt säkra sina fastigheter mot intrång och hot. Briab förstår vikten av robusta säkerhetssystem och erbjuder bland annat hjälp med skalskydd – den första försvarslinjen för era byggnader. Skalskydd innebär de åtgärder som implementeras för att fysiskt förhindra obehörigt intrång. Det handlar om att skydda fastighetens skal så som portar, grindar, dörrar och fönster, vilket skapar en trygg och säker miljö för både människor och tillgångar.

Förebyggande genom skalskydd

Ett robust skalskydd är avskräckande och kan effektivt förhindra brott innan de sker. Det finns skalskydd som är synliga och avskräckande, men det finns också skalskydd som smälter in i omgivningen och inte syns lika väl.

Gör att du känner dig tryggare

Ett omfattande skalskydd gör mer än att bara skydda mot inkräktare, det sänder en signal till anställda, kunder och samarbetspartners att deras säkerhet tas på största allvar. Detta kan i sin tur skapa tillit och bidra till en känsla av välbefinnande.

Skalskydd för olika byggnader

Oavsett om det gäller bostäder, kontorskomplex, industribyggnader eller offentliga institutioner, kräver varje struktur ett unikt tillvägagångssätt för skalskydd. Vi på Briab är specialiserade på skräddarsydda säkerhetslösningar som inte bara möter specifika krav, utan även integreras sömlöst med befintliga säkerhetssystem och byggnadsdesign.

Integration av skalskydd i säkerhetsstrategier

Effektivt skalskydd är en del av en övergripande säkerhetsstrategi som kan innefatta allt från riskanalys till krisberedskap. Skalskyddet bör integreras med övriga säkerhetssystem för att skapa en helhetsinriktad och adaptiv säkerhetslösning.

Briab säkrar byggnaden

Vi på Briab erbjuder heltäckande säkerhetssystem och hjälper gärna till att säkra hela din byggnad, från projektering till besiktning. Säkerhet är mer än bara produkter – det är en process som följer med hela vägen från design till daglig drift. Våra experter kan hjälpa till med allt från inbrottslarm och passagesystem till CCTV, och anpassa dessa säkerhetssystem så att din fastighet får det skalskydd den behöver, för bästa möjliga säkerhet.

Olika typer av skalskydd

Skalskydd kan variera från grundläggande lås- och larmsystem till avancerade sensorbaserade larm, integrerade övervakningskameror och tillträdeskontrollsystem. Varje nivå erbjuder olika grader av säkerhet, anpassat efter byggnadens krav och riskprofil. Briab är expert på att kombinera dessa för en optimal och skräddarsydd säkerhetslösning.

Hur monteras skalskyddet?

Installationen av skalskydd är lika viktig som själva skyddet. Våra experter utför en noggrann bedömning av era lokaler för att säkerställa att alla komponenter av skalskyddet installeras korrekt för maximal effektivitet och säkerhet. Vi tar hänsyn till allt från byggnadens layout till specifika riskzoner när vi monterar skalskyddssystemet.

Kontakta oss för en konsultation eller boka en av våra utbildningar för att lära sig mer om fysiskt skydd för byggnader och lokaler.  

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår