Vad står SBA för? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Vad står SBA för?

Vad står SBA för?

Oavsett om du driver ett litet eller ett väletablerat företag är det viktigt att vara förberedd vid eventuella risker såsom bränder. Så vad står SBA för egentligen? SBA står för systematiskt brandskyddsarbete och innebär att det sker ett aktivt arbete med att förebygga bränder. Det är därmed viktigt att samtliga medarbetare i företaget är medveten om och får rätt kunskap för specifika situationer. Exempelvis vad du gör vid en brand, men även vad du bör göra för att förhindra att dem uppstår.

Först och främst är det ledningens ansvar att förmedla information vidare till medarbetarna inom organisationen, men det finns också andra som har ett minst lika viktigt ansvar. Där finner du bland annat säkerhetsansvarig, skyddsombud, brandskyddsansvarig med mera. Detta kan självklart skilja sig från organisation till organisation.

När det gäller SBA ska du som organisation har kännedom kring ett antal punkter. Det handlar både om brandskyddspolicy såväl som beskrivning av byggnader, verksamhet och brandskydd. En annan viktig del är också riskanalyser för att prioritera olika risker. Brandskyddsorganisation och brandskyddsregler är också viktiga punkter att ha koll på. Avslutningsvis är det viktigt att vara informerad om både utbildningsplan, upplägg för egenkontroll och uppföljning.

Brandskyddskoll

Det är varje organisations skyldighet enligt lag att arbeta med brandskydd och säkerheten på arbetsplatsen. För att göra detta enklare för dig som företag, bör du beställa en brandskyddskoll. Då får du:

 • Kompetens från brandingenjörer
 • Analys av verksamheten och dess lokaler
 • Genomgång av SBA
 • Värdering av risker
 • Handledning, stöd och råd
 • Rapport och omdöme
 • Lösning som går i linje med ”Koldioxidneutralitet 2030”
 • Fast pris utan dolda avgifter

LSO

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) består främst av fyra mål. Samtliga mål bygger grunden för den stora visionen om att öka den generella säkerheten, men också att minska mängden skador och olyckor nationellt i Sverige. Målen ska följas av alla kommuner och räddningstjänster. De ska sedan ta fram både aktiviteter, målbeskrivningar och handlingsprogram. Grundmålen som LSO består av är:

 • Skydda människors miljö, egendom, hälsa och liv
 • Öka förmågan att förebygga och hantera olyckor som tillkallar räddningstjänster
 • Minska antalet olyckor
 • Flexibilitet och anpassning

Brand

Riskanalys är en ypperligt bra metod för att förebygga händelser som exempelvis bränder och andra olyckor. Med hjälp av en riskanalys kan du som företag vara förberedd på stora såväl som små risker. Du kan få hjälp med SBA och LSO (lagen om skydd mot olyckor) för ditt företag för att skapa en bättre miljö för din verksamhet och samhället. När du och ditt företag tar ansvaret och följer de lagar och regler som finns kan ni inspirera fler att göra samma.

Genom att analysera er organisation och eventuella risker för brand kan ni komma fram till hur ni kan organisera och arbeta med att säkerställa brandskyddet. För att göra arbetet enklare för er kan ni också få hjälp med att se över vilka risker ni ska prioritera för att kunna uppfylla LSO. Detta är också grunden för en riskanalys, det vill säga att riskbedöma från lågt till högt för att ta reda på vad som bör åtgärdas först.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår