SBA BRF - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA BRF

Löpande SBA BRF minskar risken för eventuella olyckor

Benämningen SBA är en förkortning av Systematiskt Brandskyddsarbete. Det innebär alltså det arbete som ni utför för att säkra och förebygga bränder i er fastighet. I den här texten går vi specifikt igenom arbetet inom bostadsrättsföreningar.

Ha koll på fakta du behöver veta

När det kommer till brandsäkring har du som ansvarig för en organisation eller ett bolag vissa skyldigheter. Det är nämligen ledningens ansvar att se till att det finns kunskap kring SBA hos de anställda. Där är ett antal punkter du måste ha kunskap om och det ska finnas tydliga direktiv för åtgärder. Dels är det brandskydd och brandskyddspolicy, men även beskrivning av byggnader och verksamheter.

Det gäller även för bostadsrättsföreningar och här blir det alltså styrelsens ansvar att se till att de finns.

Lagen om skydd mot olyckor

LSO är en lag som har målet att öka säkerheten. Den består av fyra mål som innebär dels att människors miljö, hälsa och egendom skyddas och antal olyckor minska. Dels handlar det om att öka förmågan och kunskapen kring att förebygga och hantera olyckor dit räddningstjänsten behöver tillkallas.

Genom att göra det arbetet deltar kommunerna och räddningstjänsten i att minska antal olyckor i Sverige och öka säkerheten för oss som bor i kommunerna. De här målen ska följas av alla kommuner. De ska även utforma målbeskrivningar och handlingsplaner inom kategorin. Men för att en bostadsrättsförening ska kunna efterleva trygghet för de boende behövs en egen handlingsplan också.

Brandskydd

Ett sba brf består av olika åtgärder för att förebygga bränder samt säkerheten i en bostadsrättsförening. Bland annat handlar det om utrymningsvägar, tillgänglighet för räddningstjänsten, möjlighet att släcka bränder själv med till exempel brandsläckare eller filt, och givetvis att det finns brandvarnare och andra apparater som varnar vid fara.

Beställ Brandskyddskollen

Med vår tjänst Brandskyddskollen gör vi jobbet åt er. Vi gör bland annat en fullständig riskanalys med utvärdering av eventuella risker. Du får kompetensen från brandingenjörer som har stora kunskaper i ämnet. När analysen är klar får du en rapport och ett omdöme. Vi erbjuder förstås bostadsrättsföreningen handledning, råd och stöd utifrån rapportens resultat. Allt det här kommer med ett fast pris – alltså inga dolda avgifter.

Vikten av en riskanalys

En riskanalys är helt enkelt en utvärdering av potentiella risker eller faror i er bostadsrättsförening. Det är viktigt att ni genomför en riskanalys med jämna mellanrum och åtgärdar de eventuella brister som ni upptäcker då. Skulle olyckan vara framme i något sammanhang är det enklare att åtgärda den och.

Med rapporten från er riskanalys kan ni se till att vara mer förberedda på oförutsedda händelser. Det finns givetvis också lagar och regler att följa för SBA BRF så att ni vet vilken standard ni bör ha.

Det är inte alltid enkelt att genomföra en riskanalys och det bästa är att ta professionell hjälp. Vi på Briab hjälper gärna till med en riskanalys till er bostadsrättsförening. Ni kan luta er tillbaka och lita på att jobbet blir gjort av personal med många års erfarenhet som dessutom kan vara rådgivande för olika lösningar som passar just er fastighet.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår