Brandskydd Borås - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd Borås

Lär dig mer om brandskydd i Borås. Vem är ansvarig på en arbetsplats?

Varje arbetsplats har en skyldighet att systematiskt arbeta med brandskydd. Fastighetsägaren är dock den som har det yttersta ansvaret över brandskyddet i en fastighet. Men även den som nyttjar fastigheten har en del av ett sådant ansvar. Det är viktigt att huvudmannen för företaget och fastighetsägaren har en kontinuerlig dialog om brandskydd så att inga missförstånd kring det kan uppstå.

Om ett företag exempelvis hyr in sig i en lokal har ledningen ett stort ansvar gentemot sina anställda på olika sätt. Att se till att brandskyddet är ombesörjt är en av de sakerna. När det gäller bostäder har även den privata hyresgästen ett ansvar.

Ansvar gällande brandskydd – Borås

Det är viktigt att alla har koll på vilket ansvar som är deras. Endast då går det att få ett fungerande och effektivt brandskydd.

Fastighetsägaren har exempelvis ansvar för att utrymningsvägar och brandvarnare finns. Men den som bedriver verksamhet i lokalen har ansvar över att inte blockera utrymningsvägar, att det finns en fungerande utrymningsplan och annat. Om osäkerhet finns gällande ansvar är det bra att den som nyttjar lokalen kontaktar fastighetsägaren för att reda ut detaljerna.

Anlita experter inom brandskydd

Om du som fastighetsägare känner dig tveksam gällande vilka lagar och regler som finns är det bra att ta in experthjälp. Du är skyldig att följa vissa regler och lagar gällande brandskydd och de är inte alltid lätta att ha koll på.

Eftersom ett gott brandskyddsarbete kan vara skillnaden mellan liv och död om en olycka är framme är det viktigt att det går rätt till. Du kan personligen bli ansvarig om en olycka skulle ske som visade sig bero brister i fastighetens säkerhetsnivå. Så känner du dig minsta tveksam är rekommendationen att alltid ta in hjälp.

Utbildning inom brandskydd

En arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar, men det innebär inte att du behöver utföra allt brandskyddsarbete själv. Det här kan delegeras till anställda som har det som sin arbetsuppgift att övervaka säkerhet och brandskydd på arbetsplatsen. Det vanligaste är att någon eller några medarbetare blir utsedda som brandskyddsansvariga.

Då krävs det givetvis också att de får adekvat utbildning för uppdraget. Det är viktigt att de berörda medarbetarna får gå en utbildning inom brandskydd för att klara av det ansvar som det innebär. Bedriver du verksamhet i Västmanland behöver du inte oroa dig över för hur du ska hitta en utbildning i brandskydd i Borås, eftersom det finns digitala utbildningar på distans.

På små arbetsplatser räcker det ibland med en brandskyddsansvarig, medan större företag ofta behöver minst två personer som håller i den biten. Men även på små arbetsplatser kan det finnas fördelar med att utse två brandskyddsansvariga. Dels kan de ta hjälp av varandra. Men det är då också lättare att se till att det alltid finns en brandskyddsansvarig på plats.

Systematiskt arbete med brandskydd

Det är viktigt att de som utsetts får tid med att systematiskt genomföra brandskyddsarbete. Du har skyldighet att se till så uppdraget inte blir en arbetsbelastning. Det innebär förmodligen att de kan behöva entledigas från någon annan arbetsuppgift de haft sedan tidigare. Exakt hur det går till skiljer sig mellan olika arbetsplatser och även här har ledningen och ansvarig chef har ett långtgående ansvar.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår