Brandskyddskontroll pris - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskontroll pris

Hur mycket ligger ett brandskyddskontroll pris på?

Syftet med en brandskyddskontroll är att säkerställa att en anläggning är säker ur brandskyddsperspektiv. En brandskyddskontroll ger en möjlighet att upptäcka brister och fel i en anläggning innan en nödsituation uppstår. På så sätt minskar risken för bränder och risken att någon blir allvarligt skadad minskar också.
En brandskyddskontroll ska ske regelbundet både i offentliga lokaler och i privata bostäder om behovet finns. Brandskyddskontroll ska ske i byggnader där det bland annat finns:

• Vedeldad öppen spis
• Kakelugn eller kamin
• Värmepannor
• Vedeldad bastu
• Imkanaler från storkök och andra restauranger

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB som ansvarar för vilka fastigheter som behöver genomgå en brandskyddskontroll enligt lag.

Vad kostar en brandskyddskontroll?

Även om det är lagstadgat att en brandskyddskontroll ska genomföras i vissa anläggningar är det du som fastighetsägare eller som driver verksamhet i lokalen som ska bekosta kontrollen. Exakt vad brandskyddskontroll pris ligger på varierar mellan olika kommuner. Det är alltid kommunen som är ansvarig för brandskyddskontrollerna, men vanligtvis lägger de över ansvaret på ett eller flera företag som utför dem. Priset avgör båda parterna i en offentlig upphandling.

Du som privatperson med en lokal som behöver en brandskyddskontroll behöver vanligtvis inte betala lika mycket som en lokal där en verksamhet håller till. Men det kan variera beroende på hur många moment som behöver ingå i kontrollen.

Vad ingår i priset för en brandskyddskontroll?

En del av en brandskyddskontroll är det som vi vanligtvis kallar för sotning. Det vill säga att kontrollanten avlägsnad brandfarliga beläggningar, exempelvis i skorstenen. Något som är avgörande för att minimera risken för att bränder ska uppstå. Nästa del är själva skyddskontrollen och då går kontrollanten igenom utrymmet och letar efter fel och brister som kan orsaka bränder.

Exakt vad som ingår i kontrollen beror på vad det är för lokal och vad som finns i lokalen/bostaden. Kontrollanten har alltid en checklista att utgå ifrån och arbetar alltid ur ett brandskyddsperspektiv. Det kan handla om att undersöka eldstaden, kontrollera utrymmen som angränsar till eldstaden, pannrum och liknande. I en restaurang ingår också alltid kontroll av fläktar och filter.

Hur ofta ska en brandskyddskontroll utföras?

Beroende på vad det är för typ av lokal kommer tidsspannet mellan brandskyddskontrollerna att variera. Men vanligtvis ska det ske en kontroll av det här slaget vart tredje eller vart sjätte år. Du som äger fastigheten behöver inte ha koll på när det är dags för en brandskyddskontroll, du kommer att bli meddelad av företaget som utför kontrollen om att det är dags. Däremot är du såklart ansvarig att se till så att brandskyddskontrollen kan utföras på angiven tid. Om företaget inte kan utföra kontrollen av någon anledning kan de behöva komma tillbaka och du blir då vanligtvis debiterad två gånger.

Du har också ett ansvar att underhålla fastigheten mellan tidpunkterna för brandskyddskontrollen. Det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för brandskyddet i en anläggning eller lokal. Tänk på att det handlar om människors liv och det är därför av största vikt att se till att lokalen alltid är säker ur ett brandskyddsperspektiv.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår