Etiska riktlinjer HLR - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Etiska riktlinjer HLR

Uppdaterade etiska riktlinjer HLR från Svenska HLR-rådet

Hjärt- och lungräddning är en livräddande handling. Dessvärre är det inte så alla som kan det här. Därför behöver vi sprida kunskap till varandra så att vi kan hjälpas åt att rädda liv. Det är en anledning till att HLR-rådet uppdaterar riktlinjerna för hjärt- och lungräddning regelbundet för att det ska vara anpassat till så många som möjligt.

Nya riktlinjer är nödvändigt

Vart femte år kommer nya riktlinjer för HLR. Tanken är att de här ska vara ett stöd för läkare, sköterskor och annan vårdpersonal som kan hamna i en sådan situation. Förutom praktiska riktlinjer finns även etiska riktlinjer HLR. Framförallt handlar de här om att kunna motivera skäl att avstå från att utföra HLR inom vården. Om du vill läsa på mer kring HLR kan du läsa här. Här har vi även samlat artiklar gällande de vanligaste frågorna kring HLR, såsom hur ofta man bör utbilda sig inom HLR  eller hur du får ett HLR certifikat.

HLR i vården

Det har nämligen visat sig att när sjukvårdspersonal behöver fatta tuffa beslut under tidspress finns det ibland ett glapp i vad som faktiskt händer och vad som borde göras enligt lagar och etiska riktlinjer. Därför kommer de här uppdaterade etiska riktlinjerna regelbundet. I vissa fall kan det vara av betydelse att involvera en närstående medan det i andra fall kan vara bättre att avstå. Det är alltså svåra avvägningar och behovet av information är stort.

HLR utanför sjukhuset

Siffrorna och statistiken som finns kring HLR visar hur enormt viktigt det är att kunna påbörja hjärt- och lungräddning så fort som möjligt. Det kan verkligen göra skillnad på liv död för personen i fråga. Chanserna att personen överlever ökar nämligen med hela 80% då. Det Svenska HLR-Rådet påpekar hur viktigt det är att upptäcka ett hjärtstopp så tidigt som möjligt. Ju snabbare du kan starta med HLR desto mer sannolikt är det att personen överlever.

HLR för barn

Ett annat fokus är HLR på barnen. Eftersom barn är mer känsliga för syrebrist behöver de fler inblåsningar än vuxna. De har även en mer känslig bröstkorg vilket gör att kompressionerna görs något annorlunda än på en vuxen person. Här är det viktigt med både konkreta utbildningar och uppdaterade riktlinjer för att det ska vara så effektivt som möjligt.

Etik och HLR

Inom vården kan det faktiskt finnas tillfällen när HLR inte är till gagn. Det är nämligen patientens bästa som är fokus i vården och ibland är HLR inte den bästa lösningen. Med förtydligade etiska riktlinjer HLR blir det mer tydligt när det går att etiskt försvara att inte utföra hjärt- och lungräddning på en patient. Det kan bland annat vara så att patienten inte vill ha återupplivningsförsök om hjärtat skulle sluta slå.

Där finns även olika tillfällen när frågan om huruvida det är i patientens intresse eller ej att utföra HLR. Det är bland annat när förväntningen på överlevnad är endast under en kort tid eller när ett eller flera organ helt eller delvis slutat fungera. Cancersjukdom där det inte finns någon behandling kan vara en annan anledning.

Eller om patienten har en så pass grov hjärnskada eller minnesfunktionsskador att vårdbehovet blir väldigt stort efteråt. Skulle patienten ha en eller fler av de problemen behöver läkaren bedöma om HLR är det bästa för patienten eller ej.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår