Brandskydd Göteborg - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd Göteborg

Arbete med brandskydd i Göteborg

I lagen om skydd mot olyckor regleras vilka skyldigheter ett företag har gällande frågor som rör skydd mot brand. Enligt lagen är den som äger en lokal eller den som bedriver verksamhet i lokalen skyldig att se till så att arbetsplatsen är säker för alla som befinner sig där.
I praktiken innebär det oftast att du som chef på ett företag har huvudansvaret över brandskyddsarbetet. Du kan mer än gärna utse brandskyddsansvariga på arbetsplatsen, men du kan aldrig frånsäga dig huvudansvaret.

Brandskyddsutbildningar

Om du utser brandskyddsansvariga på arbetsplatsen är det ditt ansvar att se till så att de får adekvat utbildning inom området. Du bör låta dem gå en utbildning till att bli brandskyddsansvarig. Ta gärna hjälp av experter när det kommer till brandskydd i Göteborg. Dels kan experter utbilda din personal, men de kan också hjälpa er att komma igång med brandskyddsarbetet på ett bra sätt.

En utbildning som riktar sig mot brandskyddsansvariga går bland annat igenom hur ett systematiskt brandskyddsarbete ska gå till. Deltagarna får även lära sig hur de skapar en utrymningsplan, hur släckmetoder fungerar och information om mänskligt beteende i akuta situationer.

Brandskydd för alla medarbetare

Förutom att du utser brandskyddsansvariga bör du låta alla dina medarbetare gå på utbildning för brandskydd i Göteborg. Utbildningarna kommer förstås skilja sig en del men de är lika viktiga.

En brandskyddsutbildning som riktar sig till alla medarbetare fokuserar mer på det praktiska. Till exempel på hur en utrymning bör gå till och hur olika släckmetoder fungerar.

Vikten av ett brandskyddsarbete

Att ni på arbetsplatsen har ett fungerande brandskyddsarbete kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandskyddsarbetet innefattar inte enbart hur ni ska agera om en nödsituation skulle uppstå. Utan det är minst lika viktigt att ni arbetar förebyggande genom riskeliminering. För att kunna se eventuella risker gäller det att ha goda kunskaper inom ämnet.

Du ger din personal det genom att låta dem gå utbildningar inom brandskydd. Men det är även rekommenderat att ta in hjälp med brandskyddsarbetet, åtminstone till en början. En grupputbildning kan nämligen aldrig anpassas utifrån de enskilda behoven som finns på varje arbetsplats. Tar ni däremot hjälp av en expert inom brandskydd i Göteborg kan ni få hjälp utifrån era förutsättningar.

Lagar, regler och ansvar

Du som chef har som sagt huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och brandskydd är i allra högsta grad en del av arbetsmiljön. Om en olycka skulle vara framme och det visar sig att du inte har tagit ditt ansvar över brandskydd kan det vara så illa att du personligen blir ansvarig för det.

Du som ansvarig bör därför också gå en utbildning inom brandskydd. På så sätt får du större förståelse för vad som är ditt ansvar och vad lagen egentligen säger. Du kan med fördel gå en utbildning tillsammans med den du utser till brandskyddsansvarig. Ni kan då lättare samarbete och skapa bra förutsättningar inom området. För även om du kan delegera arbetet om brandskydd kan du aldrig frånsäga dig det. Se därför till att även du är påläst och kunnig inom brandskyddsarbetet.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår