EI60 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

EI60

EI60

Inom brandskydd stöter man ofta på termer och koder som kan verka förvirrande för de som inte är insatta. Ett sådant begrepp är "EI60". Vad betyder det egentligen och varför är det så viktigt för företag och fastighetsägare? Låt oss ta en närmare titt.

Vad innebär EI60? 

EI60 är en klassificering enligt europeiska standarder. ”EI” står för ”Elasticity Integrity” och är en beteckning som används för att bedöma en dörrs eller väggs förmåga att motstå spridning av brand, rök och värme. Det är en kritisk faktor när det gäller att utforma och implementera brandskyddslösningar. 

När används EI60?  

EI60-dörrar är särskilt nödvändiga i byggnader där människor vistas och där brandrisken är hög. Med andra ord används EI60 i områden där hög brandsäkerhet är av yttersta vikt. Det kan inkludera trapphus, korridorer och andra utrymmen som fungerar som evakueringsvägar eller som är nära brandfarliga material. 

Används även i brandväggar

Utöver trapphus och korridorer, används EI60 även i brandväggar som separerar olika delar av en byggnad. Detta är särskilt relevant i stora komplex där brandrisken är högre. Briab har erfarenhet av att implementera EI60-lösningar i olika industrianläggningar där brandrisken är särskilt påtaglig, och vi anpassar våra lösningar efter varje kunds unika behov. 

Står emot rök och värme i 60 minuter

EI60 indikerar att en dörr eller vägg har förmågan att hålla branden, röken och värmen borta i hela 60 minuter. Detta innebär att om det uppstår en brand på ena sidan av dörren eller väggen, kommer den andra sidan att vara skyddad i minst en timme. Det ger tillräckligt med tid för att evakuera och förhindra att branden sprider sig. 

Varför är EI60 viktigt?

EI60 är ett avgörande element i att öka brandsäkerheten i byggnader eftersom det ger en utökad tid för evakuering och räddningsinsatser vid en brand. Den extra timmen som EI60-klassificerade barriärer ger kan vara avgörande för att rädda liv och minimera skador på egendom.  

EI60 och försäkringar  

För försäkringsbolag är EI60 en viktig faktor att beakta när de bedömer risker och prisar försäkringar. I de flesta fall kräver försäkringsbolag att byggnader uppfyller specifika brandsäkerhetsstandarder, exempelvis EI60, för att kunna bevilja en försäkring. Att ha EI60-klassificerade brandlösningar kan leda till lägre försäkringskostnader och ökad ekonomisk trygghet för företag och fastighetsägare. 

Skillnaden mellan EI30 och EI60  

Skillnaden mellan EI30 och Ei60 ligger i den tid som barriären kan stå emot branden. Medan EI60 ger en timmes skydd, ger EI30 endast 30 minuters skydd. Valet mellan de två beror på byggnadens användningsområde och brandsäkerhetskraven. Det är därför viktigt att noggrant överväga vilken klassificering som är mest lämplig för din byggnad eller ditt användningsområde.  

Som experter inom brand, risk och säkerhet är det vår uppgift att förse våra kunder med den bästa informationen och de mest pålitliga lösningarna. EI60 är en viktig del av vår expertis när det gäller att säkerställa byggnaders brandsäkerhet. Om du har fler frågor eller behöver rådgivning angående brandskydd och brandklassificeringar, tveka inte att kontakta oss på Briab. Vi är här för att hjälpa dig att göra ditt företag och dina verksamheter så säkra som möjligt. 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår