Basal HLR - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Basal HLR

Basal HLR – vad innebär det?

Det som kallas för basal HLR, alltså basal hjärt-lungräddning, är den enklaste typen av HLR som inte bara kan utföras av sjukvårdspersonal utan även av lekmän. Att kunna basal HLR är ett sätt för alla att kunna hjälpa till att rädda liv i väntan på ambulans. Om du bevittnar ett hjärtstopp bör HLR alltid genomföras, eftersom det håller personen vid liv tills vårdpersonal anländer.

Idag finns det hjärtstartare på många platser, så att även vanliga människor kan utföra så kallad defibrillering. Dock ingår inte det i basal HLR. Det som är inkluderat i basal hjärt-lungräddning är följande:

  • Kompressioner
  • Frigöra luftvägar
  • Ventilera

Vi kommer här nedan att gå igenom hur de olika delarna ser ut inom den basala hjärt-lungräddningen.

Bröstkompressioner

En bröstkompression innebär att du med hjälp av händerna trycker ner personens bröstkorg. Dina händer ska vara raka, utan böjda armbågar. Du ska använda din rygg och din bål för en så effektiv kompression som möjligt. Rekommenderad hastighet är 100-120 kompressioner per minut. Bröstkorgen ska tryckas ned fem till sex centimeter och sedan släppas upp igen.

Just kompressionerna är det viktigaste under HLR. Om inblåsningar av någon anledning inte kan göras kan bröstkompressionerna vara tillräckligt för att rädda liv. De ser nämligen till att blodet pumpas ut i kroppen, även om hjärtat inte kan göra det själv. Det är viktigt att inte göra avbrott i kompressionerna. Avbrott ska helst enbart ske för defibrillering och rytmkontroll.

Frigöra luftvägar

Ibland kan ett hjärtstopp ske på grund av ett stopp i luftvägarna. Därför är det viktigt att kontrollera att dessa är fria. En fri luftväg skapar du enklast genom att luta personens huvud bakåt och lyfta hakan. Vid kvävning finns det olika steg att utföra, beroende på om personen är vid medvetande eller inte. Instruera en vaken person att hosta, då det kan föra ut det som fastnat i luftvägarna. Om hostningar inte hjälper kan fem slag mellan skulderbladen medan personen lutar sig framåt hjälpa till att föra ut det som är i vägen. Hjälper inte det är nästa steg den så kallade Heimlich-manövern.

Ventilera

Ventilering sker via inblåsningar, med den så kallade mun-mot-mun-metoden. Det finns ett visst intervall att tänka på för kompressioner och inblåsningar. För vuxna gäller 30 kompressioner följt av två inblåsningar. För barn från 0 till 18 år gäller istället 15:2, alltså 15 kompressioner följt av två inblåsningar.

Muninblåsningar är det enda du kan göra för ventilering. När sjukvårdspersonal anländer kan de intubera för att förenkla ventileringen.

Varför heter det basal HLR?

Anledningen till att det kallas för basal HLR är för att hjärt-lungräddningen skiljer sig från avancerad HLR. Avancerad HLR är den som blir utförd av utbildad vårdpersonal. Den basala varianten kan utföras av vem som helst och kan därför rädda liv i väntan på ambulans. Om inte HLR blir utfört är risken för hjärnskador stor för den drabbade, eftersom hjärnan får syrebrist.

Vid ett hjärtstopp är varje sekund och minut viktig och är du först på plats kan du hjälpa till med den här typen av hjärt-lungräddning. Det är inte alltid en defibrillator finns i närheten, även om det är allt vanligare att hitta sådana på allmänna platser.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår