Boka HLR utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Boka HLR utbildning

Boka HLR utbildning hos Briab. Vi erbjuder kurser för vuxna och barn

Att kunna hjärt- och lungräddning är en viktig kompetens för många i samhället. Vare sig du har nytta av att kunna HLR på jobbet eller vill känna dig säker på att kunna hjälpa dina nära och kära är det bra att boka HLR utbildning redan idag. Du gör bokningen genom att fylla i formuläret för intresseanmälan på hemsidan. Efter det får du ett mejl där vi erbjuder kurstillfällen.

Vad är hjärt- och lungräddning

HLR är förkortningen av hjärt-lungräddning som är en första hjälpen-behandling. När en person får problem med andningen blir det även svårt för hjärtat att fungera. Syrebristen gör att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen. Organen slutar då att fungera och risken att personen dör ökar.

Förenklat beskrivet är hjärt- och lungräddning ett sätt att manuellt pumpa runt blodet i kroppen. Genom kompressioner av hjärtat och inblåsningar kan livsnödvändiga kroppsfunktioner hållas igång tills hjälp kommer. Boka HLR utbildning redan idag så att du snabbt kan vara till hjälp för din omgivning.

Varför HLR?

När som helst kan ett nödläge uppstå och någon i din närhet få hjärtstopp, problem att andas eller behöva första hjälpen. Genom att gå en utbildning i hjärt- och lungräddning lär du dig att hantera uppkomna situationer på ett lugnt och kunnigt sätt.

Den stora nyttan med att så många som möjligt kan hjärt- och lungräddning är uppenbar. Ju fler i vår omgivning som har den rätta kompetensen, desto fler liv går att rädda. Tidiga insatser ger utdelning i form av räddade liv och minskning av onödigt lidande.

Hur ofta ska jag gå?

När du väl har gått utbildningen är det viktigt att du håller dina kunskaper uppdaterade. Det gör du enklast genom att boka HLR utbildning och gå kursen på nytt med jämna mellanrum. Kunskap är färskvara och det är viktigt att repetera flera gånger för att inte glömma. Vi uppdaterar ständigt våra kurser så att innehållet speglar de senaste forskningsrönen.

Vem kan delta?

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom hjärt- och lungräddning som vi både håller i våra trevliga kurslokaler och som webbutbildningar. Våra utbildningar vänder sig både till företag, institutioner, anställda inom stat och kommun och privatpersoner som vill lära sig mer.

Du kanske har en anhörig som tillhör en riskgrupp och som du är orolig för. Genom att säkerställa att personen i sitt dagliga liv alltid har någon som är utbildad i hjärt- och lungräddning i sin närhet kan både du och dina närmaste känna er mer trygga.

Utbildningens innehåll

Kursen pågår i tre timmar och du lär dig att på egen hand utföra hjärt- och lungräddning. Vi går igenom hur du använder en hjärtstartare, utför hjärtkompressioner och gör inblåsningar. Vid varje delmoment ges dels en teoretisk genomgång varefter vi utför tillämpningsövningar så att du får prova på hur det fungerar i praktiken,

Du lär dig att kontrollera andning, luftvägsstopp och se om en person är medvetslös. För att du ska få en djupare förståelse för hur HLR fungerar får du även lära dig hur hjärtat fungerar och hur det är uppbyggt. Boka HLR utbildning i tid så att du säkrar din plats.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår