HLR Certifikat - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR Certifikat

Hur du räddar liv med HLR certifikat

Först och främst brukar svenska rådet för hjärt- och lungräddning förkortas med HLR. Organisationen finns nationellt och har som syfte att sprida information genom kompetenshöjande insatser. Det kan vara utbildningar där deltagare rent fysiskt tränar på lungräddning och kan även vara webbutbildningar. Målet som HLR har satt upp handlar om att utbilda människor i hjärt- och lungräddning.
Genom målet förväntar sig HLR kunna bidra till att fler hjältar räddar liv. Oavsett om en människa får hjärtstopp inom sjukvården eller någonstans i samhället kan hjärt- och lungräddning vara skillnaden mellan liv och död. Därför satsar HLR just nu på att fler ska utbilda sig och genom HLR certifikat bli framtidens hjältar.

HLR:s vision för hjärt- och lungräddning

I grund och botten är HLR:s arbete på olika nivåer baserat på vetenskap där internationell forskning är väldigt viktig. Arbetet med att rädda liv genom utbildningsprogram för första hjälpen och hjärt- och lungräddning har intensifierats. Genom digitala hjälpmedel inte minst HLR:s webbutbildning är tanken att visionen ska vara genomförd senast 2030.

Visionen är full av ambition och handlar om att hela svenska befolkningen ska få HLR certifikat. Det ska bidra till att alla i Sverige ska kunna utföra hjärt- och lungräddning, både till vuxna och barn. Dessutom är en viktig del av visionen att lära sig använda en hjärtstartare. Oavsett var i samhället en människa med hjärtstopp är ska ett HLR certifikat göra så att alla människor i Sverige kan hjälpa till i nödsituationer.

Summering — HLR:s vision om hjärt- och lungräddning

  • Hela svenska befolkningen ska få HLR certifikat och kunna hjärt- och lungräddning för vuxna samt barn.
  • Samtliga som överlevt hjärtstopp ska hjälpas att få en god livskvalitet.
  • Årligen ska alla barn i grund- och gymnasieskolan genomföra HLR utbildning och få HLR certifikat.
  • Dessutom ska alla i arbetsför ålder kontinuerligt gå om HLR utbildningen och få HLR certifikat.
  • Visionen för 2030 ska resultera i minst 1000 personer som årligen ska undvika att dö på grund av hjärtstopp både i samt utanför sjukhus.

Bli framtidens hjälte med HLR certifikat

När du har bestämt dig för att bli framtidens hjälte kan du snabbt och enkelt komma igång. Du lär dig mer om hjärt- och lungräddning genom kursinnehåll som finns på webben. Där finns information om hur lång tid det tar att gå kurserna och information om krav på förkunskap. Dessutom ska du hålla koll på nya utbildningsprogram som blir framtagna ungefär vart femte år.

Trots att utbildningarna kan skilja sig åt finns en gemensam nämnare. Samtliga HLR utbildningar bygger på aktivt lärande. Oavsett om det är en webbutbildning eller inte måste du delta aktivt i varje moment för att kunna få ett HLR certifikat. Dessutom kan en webbutbildning inte ersätta en utbildning med inslag av praktiska moment.

Vem kan få ett HLR certifikat

Både vuxna och barn kan få ett HLR certifikat. Det finns många olika utbildningsprogram där innehållet varierar beroende på målgruppen. Om du vill veta mer om respektive utbildning kan du ta del av en handlingsplan. På så sätt kan du få en översikt över vad du behöver göra i respektive utbildningsmoment.

Dessutom kan du enkelt ta del av dokument som förklarar vilka förkunskaper du behöver ha för att gå utbildningen och få HLR certifikat. Efter genomgången utbildning får du HLR certifikatet som bevis på godkända kursresultat.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår