HLR gravid - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR gravid

Att tänka på vid hjärt- och lungräddning för gravida

Vad skiljer vid hjärt- och lungräddning på en gravid kvinna jämfört med på barn och andra vuxna? Med större kunskap har du en bättre chans att hjälpa allt från nära och kära till att kunna ta kontrollen i oväntade situationer. Särskilt när det gäller HLR gravid. För då handlar det helt plötsligt om två individer och inte en. I dessa sammanhang innebär tid också liv.
Det är särskilt viktigt att en gravid kvinna inte ligger kvar på rygg eftersom livmodern trycker extra mycket på blodkärlen i magen. Därför sidoförflyttas även en gravid kvinna från graviditetsvecka tjugo.

Att hjälpa till med HLR gravid

Som vid vanlig hjärt- och lungräddning behöver du först undersöka om personen är vid medvetande och kan andas. Om du konstaterar hjärtstopp när personen är medvetslös, ingen eller en onormal andning, behöver du larma 112 och påbörja HLR.

Kontrollera medvetande och andning

Det är viktigt att prata med personen och se om du får någon reaktion. Om du inte får det, skaka lätt på axlarna. En utebliven reaktion är att betrakta som att personen är medvetslös. Därefter kontrollerar du även andningen. Lyft personens haka och böj huvudet bakåt. Se efter, lyssna efter ljud och notera om personen andas normalt. Räkna med maximalt 10 sekunder för att förstå situationen bättre.

En viktig del i en HLR-utbildning är att förstå skillnaden mellan normal och onormal så kallad agonal andning. Vidare är det viktigt att göra saker på rätt sätt för att inte istället orsaka skada. Av den anledningen är det viktigt att alltid ringa 112. Det är också en stor fördel om du kan gå en kurs i HLR och lära dig hur du utför hjärt- och lungräddning på både vuxna och barn.

Positionera kroppen vid HLR gravid från vecka 20

När en kvinna är gravid i vecka 20 eller senare, så behöver du även vrida höften en bit åt vänster, alternativt sätta en kudde under höger flank vid höft/ryggslut. Det är för att livmodern ska positioneras mer i sidoläge och trycka på blodkärlen så lite som möjligt.

HLR bör följa 30:2 och ha minimerade avbrott i kompressionerna. Det innebär 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. När ambulans och sjukvårdspersonal anländer kan de ta vidare beslut om defibrillator och annat som det kan finnas behov av.

Kunskap räddar liv

Med kunskap i hur hjärt- och lungräddning utförs kan fler personer räddas. Ju mer kunskap som når ut desto bättre. Om föreningar och företag ställer hjärtstartare till förfogande kan det vara också livsavgörande i sådana här situationer.

Statistik och vad som räddar liv

År 2021 räddades 1 450 personer med hjälp av HLR-kunskap. Eftersom det vidare rapporterats att genomsnittlig responstid för ambulans att komma till aktuell plats tar omkring 10 minuter, så kan du förstå vilken skillnad du själv kan göra genom att ha de här kunskaperna.

Om att hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer

Även beträffande utbildning är det också bra att uppdatera sig på den senaste forskningen och regler som gäller. HLR rådet uppdaterar riktlinjerna vart femte år för att den ska vara så anpassad som möjligt på de senaste forskningsrönen.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår