Nya HLR riktlinjer - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nya HLR riktlinjer

Nya HLR riktlinjer

Det pågår ständigt forskning kring HLR runt om i världen där målet såklart är att fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp. År 2000 var det endast 4 % som överlevde ett hjärtstopp men tack vare forskningen och sjukvården överlever idag omkring 10 %.
Den ständigt pågående forskningen gör även att det kommer ut nya riktlinjer kring hur du ska utföra HLR. Det kommer ut nya HLR riktlinjer vart femte år och de senaste nyheterna kom år 2021. I Sverige är det Svenska HLR-rådet som tar fram riktlinjer samt utbildningar inom HLR.

Vikten av att påbörja HLR direkt

Bara i Sverige så får omkring 10 000 personer hjärtstopp när de befinner sig på en plats utanför sjukhuset. Men endast 600 av de här personerna överlever sina hjärtstopp. Anledningen till varför så pass få överlever är bristen på HLR kunskaper samt hjärtstartare. Finns en hjärtstartare tillgänglig och HLR någon påbörjar HLR direkt ökar personen chanser att överleva med hela 80 %.

De nya riktlinjerna för barn-HLR

I de nya HLR riktlinjer som kom ut senast var det främst barn-HLR som stod i fokus. Den största anledningen till varför barn får hjärtstopp är syrebrist. Barn är dessutom känsligare än vuxna när det kommer till syrebrist. Det här gör att barn behöver få mer syre och oftare under pågående HLR.

Fyra förändringar i riktlinjerna för barn-HLR

En av ändringarna som skett inom barn-HLR är att det nu gäller för barn mellan 0 och 18 år. Tidigare var barn-HLR endast för barn upp till puberteten. Det här innebär att även ungdomar på gymnasiet räknas som barn här.

Innan de nya riktlinjerna skulle du göra 30 kompressioner och 2 inblåsningar när du utförde HLR på barn. Det här är nu ändrat och idag säger riktlinjerna att du ska gör 15 kompressioner samt 2 inblåsningar. Dock ska du fortfarande alltid börja med att göra fem inblåsningar innan du påbörjar HLR på ett barn.

Ytterligare förändringar i riktlinjerna är hur djupet på kompressionerna ska vara. Tidigare när du utförde barn-HLR skulle du trycka ner bröstkorgen mellan fyra och fem centimeter. Idag säger riktlinjerna att kompressionsdjupet ska vara ungefär en tredjedel av höjden på bröstkorgen. Alltså ungefär fyra till sex centimeter beroende på barnets ålder och bröstkorg.

Avslutningsvis så har även hjärtstartare lagts till i utbildningen på barn-HLR. Det ingick inte tidigare.

Nyheter för vuxen-HLR

Det kom ut två nya riktlinjer för HLR på vuxna. Den första förändringen är att det inte längre rekommenderas att lägga personen i stabilt sidoläge. Anledningen är att det kan vara svårt att kontrollera personens andning i den positionen men de kan även vara svårt att märka om personen skulle drabbas av ytterligare ett hjärtstopp.

Ytterligare en ny riktlinje som kommit är att du alltid ska försöka utföra HLR på ett hårt underlag. Därmed behöver du flytta personen från exempelvis sängen eller soffan ner på golvet för att påbörjad HLR. Kan du av någon anledning inte flytta personen så ska du påbörja HLR på det mjuka underlaget med då är det extra viktigt att dina kompressioner har mer kraft i sig.

Det Svenska HLR-rådet påpekar fortfarande vikten av att upptäcka ett hjärtstopp tidigt för att kunna påbörja HLR. De påminner även om att en hjärtstartare ska finnas tillgänglig så att den kan komma till användning snabbt.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår