Spädbarn HLR - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Spädbarn HLR

Så utför du spädbarn HLR på ett korrekt vis steg för steg

Metoden för att genomföra spädbarn HLR skiljer sig en del från hur vi gör HLR på vuxna och större barn. Istället för handloven ska du exempelvis använda två fingrar. Kompressionerna minskar även från 30 till 15 stycken jämfört med en vuxen. Här går vi igenom precis hur du ska agera för att genomföra spädbarn HLR och vad du ska tänka på.
På Briab erbjuder vi även kurser för anställda i verksamheter i de allra flesta sektorer, som exempelvis handel och industri samt kommunal och statlig verksamhet.

Medvetande

När du ska utföra HLR på spädbarn ska du börja med att kontrollera barnets medvetande. Försök få kontakt genom att prata och samtidigt skaka försiktigt på axlarna. Om spädbarnet inte reagerar alls är det medvetslöst.

Ropa sedan på hjälp om det finns andra personer i närheten och instruera dem att ringa 112. Gå därefter vidare till att kontrollera spädbarnets andning.

Kontrollera andningen

Lägg din ena hand på spädbarnets panna och med den andra handen lägger du två fingrar under hakan. Lyft hakan uppåt för att frigöra luftvägarna. Lägg ditt öra nära spädbarnets mun och näsa. Se om bröstkorgen rör sig, lyssna efter andningsljud och känn efter om det kommer ut luft mot din egen kind. Om spädbarnet är medvetslöst och inte andas, eller andas oregelbundet, utför du fem inblåsningar.

Inblåsningar spädbarn HLR

Mun mot mun-andning, eller inblåsning, hjälper till att tillföra syre i blodet när hjärtat har stannat. För att göra en inblåsning ser du först till att luftvägarna är fria. Placera sedan din mun över spädbarnets näsa och mun. Blås tills bröstkorgen reser sig, det här tar runt en sekund. Gör fem inblåsningar och se även till att bröstet sänks emellan inblåsningarna så att luften kommer ut.

Larma 112

När ni kommit fram till 112 skickar de ambulans till adressen ni befinner er på och du får också hjälp av dem att gå igenom spädbarn HLR tillsammans. Larmoperatören kommer att vägleda dig genom processen om du känner dig osäker på hur du utför HLR på ett effektivt sätt.

Har du inte en mobil i närheten inleder du med hjärt- och lungräddning i en minut och larmar sedan 112 på lämpligt sätt, kanske genom någon annan i din närhet.

Bröstkompressioner på spädbarn

Kompressioner gör att blodet pumpar manuellt vid hjärtstopp, därför är det viktigt att komma igång med HLR så snabbt som möjligt. Tänk även på att inte avsluta hjärt- och lungräddningen när du väl har börjat. Ju fortare HLR kommer igång, desto mer sannolikt är det även att personen överlever.

Se först till att spädbarnet ligger på ett hårt underlag. För att utföra bröstkompressioner på spädbarn använder du pek- och långfingret. Placera fingrarna med pekfingret raklångt och långfingret lätt böjt på nedre delen av bröstbenet. Sedan utför du 15 bröstkompressioner i takten 100 till 120 i minuten.

Du ska trycka ned bröstbenet en tredjedel av bröstkorgens storlek, eller runt fyra centimeter. När du når rätt djup kommer du att känna motstånd, då hjärtat pressas mellan bröstkorgen och underlaget. Efter du utfört 15 kompressioner gör du två inblåsningar (15:2). Upprepa den här proceduren tills spädbarnet börjar andas normalt eller ambulanspersonalen anländer.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår