Riskanalys exempel - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskanalys exempel

Om byggprojekt och riskanalys med exempel

Riskhantering är fundamentalt för att lyckas med olika sorters projekt. Det kan vara i bland annat VVS-projektering, brandskydd eller samhällsplanering. Ofta bidrar det till kostnadseffektivitet eftersom du slipper hantera problem i efterhand.

När du upptäcker riskerna kan du åtgärda eventuella problem i ett initialt skede innan det påverkar projektet i dess helhet. Oavsett om det är brist på tid eller brist på planering är det bra att alltid satsa på att inkludera riskanalys tidigt i ett projekt. Förutom att bolaget sparar pengar på att hantera framtida problem bidrar riskanalys till att du också kan spara en hel tid. Istället för att åtgärda problem kan du istället börja med planering av nästkommande projekt.

Inte sällan när projekten är stora och avancerade är sannolikheten större att riskanalysen blir haltande. Därför kan det vara bra att ta in externa konsulter som med erfarenhet och kompetens lättare ser helheten. Dessutom kan de ge professionella råd om riskhantering. Trots att riskanalysen är en del av planeringsstadiet är det lätt hänt att missa detaljer.

Riskanalys – exempel på framgångsfaktorer

När det gäller brandskydd finns en lag som kräver att ägare eller nyttjare av fastigheter och lokaler ska arbeta med brandskydd. Det handlar bland annat om systematiskt brandskyddsarbete där en brandskyddskontrollant behöver bli utsedd. I den här processen är det avgörande att utgå ifrån helheten och analysera samtliga risker.

Ett exempel på hur ditt företag kan arbeta med systematiskt brandskyddsarbete är genom tydligt ledarskap. Det är företagsledningen som är ansvariga för att brandskyddet är komplett och att brandrisker blir regelbundet kontrollerade. Företaget kanske anställer en risk manager eller väljer att hyra in en brandskyddskonsult som kan göra professionella bedömningar och riskanalyser av en fastighet.

En annan viktig säkerhetsfaktor är att planera för eventuella risker i samband med en brand. Här blir insatsplanering den avgörande utgångspunkten där organisationen lär sig hantera såväl risker i samband med brand som hur skyddssystem kan användas effektivt. En brandskyddskonsult kan hjälpa till med att utveckla både digitala och fysiska insatsplaner.

Erfarna experter förenklar VVS-projektering

Ett annat område där det är viktigt att ha tillgång till kompetens av helhetsbedömningar är VVS-projektering. Oavsett om det handlar om att byta ventilation eller rörsystem är den mest kostnadseffektiva lösningen att riskanalysera både tekniska system och brandskyddslösningar.

Framgångsfaktorn har visat sig vara att använda experter som har kompetensen inom båda områden och kan göra en översyn när det gäller såväl energiprestanda som brandtekniska installationer. Förutom att effektivisera processen för planeringen, bidrar riskanalysen även till att undvika installationer som är felaktiga.

När du får en helhetsbild förenklar det även genomförandet. Därför väljer många erfarna konsulter som har detaljkännedom om både VVS-projektering och brandskyddsarbete.

Ta steget in i framtiden och förbättra din riskanalys

Du kan redan nu bli en del av framtidens riskanalys genom att lära dig mer om hur utvecklingen har gått framåt. Forskningen kring exempelvis brandskydd handlar idag väldigt mycket om så kallad byggnadsinformationsmodellering.

Det här innebär bland annat att projekteringen blir avsevärt förbättrad med hjälp av en digital 3D-modell. Genom innovationer av den här typen blir arbetet med riskanalys och planering både kostnadseffektivare och säkrare.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår