Riskanalys projekt - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskanalys projekt

Skillnaden mellan förödelse och framgång – allt om riskanalys projekt

Oavsett om du behöver hjälp med brandskydd, VVS-projektering eller samhällsplanering är det viktigt att analysera risker. I en inledande projektfas kan analys av risker vara skillnaden mellan förödelse och framgång. Inte sällan bidrar tidsbrist till bristfällig planering. Ett projekt hamnar lätt i en situation där du uppmärksammar ett problem alldeles för sent.
När du är proaktiv är det betydligt enklare att förutse risker och planera ordentligt för samtliga projektfaser. Trots att du kanske är noggrann är det vanligt att risker blir utelämnade. Det sker ofta eftersom projekt kan vara väldigt komplexa. Dessutom kan det vara en utmaning att få en överblick över helheten.

Hur ditt företag kan arbeta med riskanalys

Först och främst är brandskydd ett oerhört viktigt område alla företag borde arbeta systematiskt med. Bara för att det finns ett brandlarm betyder det inte att företaget har analyserat riskerna som finns. För att utveckla ett komplett brandskydd bör ditt företag vara proaktivt och ta hänsyn till helheten.

Visste du att det enligt lagen om skydd mot olyckor är krav på att nyttjanderättshavaren eller ägaren ska ha ansvar för brandskydd i en byggnad?

Tydlig ansvarsfördelning ökar medvetenheten om risker

Trots att din organisation kanske inte är så stor och endast har ett fåtal anställda är företagets ledning fullt ut ansvariga om en brand skulle uppstå. Därmed är det organisationens ledning som är ytterst ansvariga avseende brandskydd. Oavsett om din organisation har en Risk Manager eller en annan titel för ansvarig personal inom säkerhet kan det vara lämpligt med resursstöd.

Insatsplanering en förutsättning för trygghet

Inom ramen för insatsplanering kan din organisation få stöd att lära sig hantera skyddssystem och inte minst vara förberedd för brand eller en annan olycka. Här kan resursstöd innebära att din organisation får hjälp med att analysera risker ur ett helhetsperspektiv. Dessutom får du hjälp med att utveckla både fysiska och digitala insatsplaner.

VVS-projektering och riskanalys projekt

När det är dags att installera eller byta ventilation- och rörsystem är det kostnadseffektivt att göra en översyn av projekteringen. För att utföra en optimal VVS-projektering kan företaget genom helhetsansvar inkludera även brandskyddslösningar.

Förutom analys av energiprestanda innebär helhetsansvaret betydande översyn av brandtekniska installationer. Därmed sparar företaget inte bara pengar utan undviker även projektrisker. Ett helhetsansvar betyder praktiskt reducering av projekterade installationer som är felaktiga.

Expertis underlättar projektering och riskanalys projekt

Ett helhetsansvar för brandskyddslösning och VVS-projektering kräver högbrandteknisk kompetens. För att kunna ta hänsyn till samtliga risker är det är oerhört viktigt att ha kompetensen att göra en helhetsbedömning. Därför är det vid både större och mindre projekt lämpligt att anlita experter som har erfarenhet att göra en översyn av hela projektet.

Forskning och utveckling för att förstå riskanalys projekt

Trots att kunskapsläget avseende brandskydd och riskhantering är i ständig förändring är riskerna i projekt baserade på vetenskap. Därför blir det allt viktigare att ha en nära relation till akademin för innovativa lösningar på framtida problem. Dessutom bidrar forskning och utveckling till nya perspektiv på risker i förhållande till bebyggelseplanering och samhällsplanering.

Framtidens riskanalys är redan här

Om du vill ligga i framkant kan din organisation få hjälp med utvecklingsforskning inom brandskydd. Dessutom erbjuder vi byggnadsinformationsmodellering som innebär utveckling av en digital 3D-modell för projektering. Därmed kan din organisation få all information om byggnader, beslut och risker som är del av ert byggprojekt.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår