Brandskydd trapphus - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd trapphus

Brandskydd trapphus

Trapphuset är en utrymningsväg som kan rädda liv. Av den anledningen är det väldigt viktigt att den är iordningställd med ett effektivt brandskydd. De boende i en fastighet har ansvaret för att det inte står något i trapphuset som kan antända och avge farliga gaser eller kraftig rök.

Trapphuset är räddningstjänstens passage in i en fastighet. Det är alltså mycket viktigt att den är utformad på ett optimalt sätt.

Brandskydd trapphus i nybyggnationer

I all produktion av nya byggnader ställs det mycket höga krav på byggherren när det gäller material som får användas. Trapphus i nya byggnader ska också vara enskilda utrymmen, så kallade brandceller. Det gör då att elden inte kan sprida sig dit om det uppstår brand i exempelvis en lägenhet eller ett förrådsutrymme.

Brandskydd trapphus i äldre fastigheter

Är det en äldre byggnad som stod klar innan de här bestämmelsen blev införd, måste fastighetsägaren se till att trapphuset är brandskyddat enligt regelverket i övrigt.

Oavsett om byggnaden är gammal eller ny måste det finnas rökluckor i anslutning till trapphuset. Där kan brandförsvaret sedan släppa ut farlig rök och gas när de arbetar med att släcka branden.

Varje lägenhet eller avdelning i en fastighet är en egen brandcell. Därför måste dörrarna vara brandtäta. De får inte släppa ut rök eller eld som kan sprida sig ut i trapphuset och till andra lägenheter.

Här är det viktigt för bostadsrättsföreningar att tänka på att det oftast är lägenhetsinnehavarna som själva ansvarar för valet av dörrar. Föreningen bör alltså ha en strategi för hur alla kan ta ansvar och installera bra lägenhetsdörrar.

Skyltar och brandutrustning

Det finns inga särskilda bestämmelser för att nödutgångsskyltar ska finns i just trapphus. Här är det alltså upp till fastighetsägaren att avväga om det är nödvändigt eller inte. Finns det brandskyddsutrustning i trapphuset, exempelvis en brandsläckare, är det bra att sätta ut brandutrustningsskyltar.

Se till att inget lämnas i trapphuset

Enligt lagstiftningen får ingenting stå i trapphuset, med några få undantag. Det är förbjudet att ha barnvagnar, shoppingvagnar eller dörrmattor utanför ytterdörrarna. Allt för att undvik att de fattar eld, sprider branden och avger farliga gaser.

Rullatorer, permobiler och elrullstolar utan extrautrustning får stå i trappen. Den här typen av hjälpmedel är enligt standarden svårantändlig. Det är dock viktigt att allt som sitter löst, exempelvis kuddar, inte blir kvarlämnade på utrustningen.

Gäller det bostäder har de som bor i lägenheterna i allmänhet själva ansvar för att hålla trapphusen tomma från den här typen av saker. Det är även de boende som har ansvar för att det finns fungerande brandlarm inne i bostäderna.

Regler för brandskydd trapphus vid ombyggnationer

Tänk på att det finns regler för hur brandskyddet ska vara utformat i de fall som en fastighet ska byggas om. Av den anledningen kan det vara bra att anlita en brandskyddskonsult som kan regelverket.

På Briab skräddarsyr vi den här typen av tjänster för våra kunder. Då gör vi en total genomgång av hela trapphuset och andra delar av fastigheten om behovet finns. Vi har också utbildningar i brandskydd för den som själv vill lära sig regelverket och sköta tillsynen löpande.

Lär dig mer om brandskyddskoll här.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår