HLR barn - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR barn

HLR barn

Barn-HLR – vad bör man tänka på när man utför hjärt-lungräddning på barn och hur skiljer det sig från HLR på en vuxen person? Det är ovanligt att barn får hjärtstopp på grund av rytmrubbningar i hjärtat. Oftast är det syrebrist som gör att barn får hjärtstopp. Precis som med vuxna är det oerhört viktigt att påbörja barn hjärt-lungräddning så fort som möjligt, för att öka chansen att överleva. Ju tidigare man börjar med barn-HLR desto bättre.

Om du har gått en kurs i HLR på barn påbörjar du hjärt-lungräddning.

Har du inte gått en kurs i HLR eller barn-HLR ska du följa larmoperatörens instruktioner när du ringer 112.

Barn-HLR – medvetande

Kontrollera först medvetandet. Försök att prata eller ropa på barnet, skaka hen försiktigt i axlarna. Om barnet inte går att väcka är det medvetslöst och då behöver du få tag på hjälp. Har du någon med dig kan de omedelbart ringa 112 medan du undersöker barnet.

Barn-HLR – andning

Lägg först barnet på rygg på ett plant underlag. Kontrollera barnets andning genom att lägga en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen. Lyft försiktigt hakan uppåt, tryck inte in mjukdelarna under barnets underkäke.

Kontrollera om hen andas normalt, om bröstkorgen höjer sig och om du kan höra normala andningsljud. Luta dig över barnet och känn om du får någon luftström mot din kind när barnet andas.

Barn kan ta oregelbundna andetag som nästan låter som suckar när de har hjärtstopp. Om barnet andas så får de ingen syresättning i kroppen.

Om hen andas normalt men inte är vid medvetande ska du lägga barnet i stabilt sidoläge och kontakta 112.

Om du inte får någon kontakt och barnet är medvetslöst utan normal andning påbörjar du direkt 5 inblåsningar (även kallat mun mot mun-andning). För att göra det öppnar du först luftvägen.

  • Om barnet är 0-1 år gammalt ska du täcka både mun och näsa med din mun, gapa så att du täcker över båda.
  • Om barnet är över 1 år kniper du om näsan för att luften inte ska läcka ut.

Blås sedan försiktigt tills bröstkorgen höjer sig fem gånger. Har du ingen telefon i närheten av dig ska du utföra barn-HLR i en minut innan du ringer 112. Om någon är med dig och kan ringa eller leta upp en telefon så kan de göra det medan du påbörjar barn-HLR med 5 inandningar.

Barn-HLR – bröstkompressioner

Börja med 15 bröstkompressioner och sedan 2 inblåsningar (15:2). Om barnet ser vuxet eller du har svårt att avgöra om det är ett barn eller en vuxen kan vuxen HLR användas. Då gör du gör 30 kompressioner och 2 inblåsningar (30:2). Om du tidigare inte har gjort barn-HLR, men gått en kurs för HLR på vuxna ska du larma 112 och starta HLR (30:2). Läs mer om HLR på vuxna här.

När du utför bröstkompressioner ska bröstkorgen höjd tryckas ner cirka en tredjedel av sin höjd med ett kompressionsdjup på 4-6 centimeter beroende på ålder och hur stort barnet är. Använd två fingrar och tryck på bröstbenets nedre halva. Släpp helt upp bröstkorgen mellan varje kompression.

För barn 1-18 år använder du din handlov på nedre halvan av bröstbenet och trycker med rak arm och din axel rakt över bröstbenet. Släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression.

Håll en takt på 100-120 kompressioner per minut.

Fortsätt med barn-HLR tills ambulans- eller räddningstjänsten tar över, eller tills det att barnet börjar andas med normala andetag. Det är viktigt att minimera avbrotten i HLR för att öka chanserna för överlevnad efter ett hjärtstopp både barn och vuxna.

Barn-HLR – om ni är två personer

Om ni är två personer ska en person omedelbart påbörja med 5 inblåsningar och sedan starta barn-HLR medan den andra larmar 112. Den andra personen kan också använda sig av Hjärtstartarregistrets karta för att hitta vart närmaste hjärtstartare befinner sig.

Sammanfattning barn-HLR

  • Kontrollera medvetandet och andningen hos barnet, vid onormal andning börja direkt med 5 inblåsningar
  • Larma 112, om ni är två larmar den ena medan den andra påbörjar inblåsningar.
  • Påbörja bröstkompressioner, 15 kompressioner och 2 inandningar för små barn (15:2). 30 kompressioner och 2 inandningar för större barn (30:2).
  • Håll en takt på 100-120 kompressioner/minut.
  • Fortsätt med HLR tills ambulanspersonal tar över eller barnet börjar andas normalt igen.
  • Minimera avbrotten i barn HLR.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår