Brandskyddskontroll företag - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskontroll företag

Vad innebär brandskyddskontroll företag och hur går det till?

En brandskyddskontroll ska se regelbundet och är lagstadgad. Hur ofta en brandskyddskontroll företag behöver göras beror på vilken typ av verksamhet du eller någon annan bedriver i fastigheten. En brandskyddskontroll utesluter inte att du som fastighetsägare, eller du som driver verksamhet i lokalen, regelbundet även måste arbeta med brandskydd. Ett aktivt brandskyddsarbete och regelbundna brandskyddskontroller kompletterar varandra.

Vad ingår i en brandskyddskontroll företag?

Exakt vad som ingår i en brandskyddskontroll beror på vad som finns i anläggningen. Exempelvis kan en restaurang ha fler objekt som ska ingå i kontrollen än vad ett kontor har. Vilka objekt som kommer att ingå i en brandskyddskontroll avgör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Några av de objekt som ingår i en brandskyddskontroll är:

  • Imkanaler från storkök och andra restauranger
  • Vedeldad ugn
  • Öppen spis
  • Värmepannor
  • Kakelugn och kamin

Om skorsten finns är första steget i en brandskyddskontroll att sota. Det är viktigt att avlägsna brandfarliga beläggningar för att minska risken att en brand uppstår. Nästa steg är att utföra själva brandskyddskontrollen.

Den som utför kontrollen har en checklista att utgå ifrån. Men innehållet i listan kommer alltid att variera, beroende på vad det är för typ av verksamhet och även på vad som finns i lokalen.

Förberedelser inför en brandskyddskontroll

Du som bedriver verksamhet i en lokal är skyldig att underlätta en brandskyddskontroll. När du blir informerad om att en kontroll kommer att ske får du också information om eventuella förberedelser du behöver göra.

De vanligaste förberedelserna är att se till så att det är fri framkomlighet till platser som ska kontrolleras. Det är även ditt ansvar att se till så att godkända säkerhetsanordningar finns tillgängliga att använda. Det rör sig vanligtvis om stege och glidskydd för stege.

Du behöver dock aldrig tänka på att rätt mätinstrument ska finnas tillgängligt eller liknande. Allt sådant kommer kontrollanten att ha med sig. Men tänk på att om kontrollen inte går att utföra på grund av att du har missat förberedelser kan kontrollanten behöva komma tillbaka. Eftersom du betalar för en brandskyddskontroll får du då räkna med att bli debiterad två gånger.

Vikten av brandskyddskontroll på företag

Brandskyddskontroller sker regelbundet för att minska risken för att en brand ska uppstå. Du som chef eller anläggningsägare har ansvar över arbetsmiljön och där är brandskydd inberäknat. Det är kommunen som ansvarar för att hålla reda på när en brandskyddskontroll ska utföras. Kommunen i sin tur brukar dock delegera arbetet till ett eller flera utomstående företag.

Efter en brandskyddskontroll kommer företaget som utfört kontrollen att upprätta en loggbok. Den i sin tur hjälper kommunen att ha koll på när det är dags för en brandskyddskontroll igen och du blir då informerad om det och kan förbereda det som behövs.

Under kontrollen kan företaget givetvis upptäcka brister i lokalen. Det är då ditt ansvar att åtgärda dem. Beroende på vad det är för brister kan det räcka med att du garanterar att åtgärda dem med en signering av utlåtandet. Men det kan bli aktuellt med ett återbesök om bristerna är allvarliga.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår