Brandskydd Norrköping - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd Norrköping

Brandskydd Norrköping

Alla arbetsplatser måste ha ett fungerande brandskyddsarbete. Är du chef på en arbetsplats är du ansvarig för att den är säker för alla anställda och det är något som regleras enligt lag. Men även fastighetsägaren har vissa skyldigheter när det kommer till brandskyddsarbete. Det är viktigt att alla inblandade har koll på vad som gäller och vem som har vilket ansvar.

Brandskyddsansvarig

En chef på arbetsplatsen kan utse brandskyddsansvariga, men det är ändå alltid organisationens ledning som har det huvudsakliga ansvaret. Den eller de anställda som ska axla ansvaret bör få gå en brandskyddsutbildning. Idag finns det distansutbildningar för den som vill lära sig mer om brandskydd i Norrköping.

Även om det kan räcka med en brandskyddsansvarig på en liten arbetsplats finns det fördelar med att dela på ansvaret. Eftersom brandskyddsarbetet är väldigt viktigt är det bra om två anställda kan hjälpa varandra. Arbetsplatsen slipper då också stå utan brandskyddsansvarig om en skulle bli sjukskriven, föräldraledig eller liknande.

Ta in experthjälp

Även om anställda får gå en brandskyddsutbildning kan det vara bra att ta in experthjälp. Verksamheten kan då få hjälp att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete men också få tips och råd gällande just en specifik arbetsplats, eftersom en utbildning alltid kommer att vara mer generell.

Utbilda alla medarbetare

Alla medarbetare kan självklart inte vara brandskyddsansvariga. Men det finns en fördel med att utbilda alla medarbetare inom grundläggande brandskydd. Det finns även utbildning inom grundläggande brandskydd som syftar just till att utbilda all personal. Det här är ett bra komplement till utbildningen inom systematiskt brandskyddsarbete som ges till kanske en eller två personer på företaget.

Det här är en utbildning som kan rädda liv om olyckan skulle vara framme. Men den är också förebyggande genom att utbilda personalen i riskeliminering inom brand. Om en arbetsplats har stor omsättning på personal är det en bra idé att låta alla gå en sådan grundutbildning regelbundet. På så vis får alla nya medarbetare alltid ta del av utbildningen.

Utbildning för dig som chef

En företagsledning är som inledningsvis nämndes alltid ytterst ansvarig och det är viktigt att även den som är chef har koll på vad som gäller. Driver du ett medelstort eller stort företag är det en god idé att även du går utbildningen inom brandskydd tillsammans med de anställda som utsetts att vara brandskyddsansvariga.

Då kan du som chef utgöra en extra trygghet för företaget, eftersom även du har koll på vad som gäller och även vet hur ett systematiskt brandskyddsarbete ska se ut.

Se vikten av brandskyddsarbetet

Det är viktigt att du som chef har förståelse för att det är ett arbete som faktiskt tar tid i anspråk av dina anställda. De behöver alltså ta från sin arbetstid för att utföra sitt uppdrag och det är viktigt att tid avsätts för det, så att tillsynen regelbundet kan utföras noggrant och utan stress. Är du som chef också involverad i brandskyddsarbetet och visar du också att du faktiskt tycker det är viktigt. Brandskyddet är även en del av ditt arbetsmiljöansvar och ett engagemang från dig som chef är även viktigt av den orsaken.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår