Skiva brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Skiva brandskydd

Skiva brandskydd

Ett brandskyddsarbete omfattar många olika områden. Exakt hur ett sådant arbete ska se ut beror mycket på vad det är för fastighet och vad för verksamhet som pågår i den. Där det exempelvis finns öppen eld behöver andra åtgärder finnas på plats än en som inte har en eldstad av något slag. Du kan exempelvis behöva sätta upp skiva brandskydd runt en öppen spis eller kamin.

Brandskyddsskivor skyddar mot brand

Det finns många åtgärder du kan göra för att skydda fastigheten mot en brand. Skorstenen ska sotas regelbundet om du eldar hemma. Men det är också viktigt att området runt om elden är säkrad. Det kan åtgärdas genom att montera en skiva brandskydd på vägg och golv som ligger intill eldkällan. Du behöver då inte vara orolig över att så kallade eldloppor hoppar ut och starta en eld.

En skiva brandskydd finns i olika modeller. Exempelvis finns det varianter som är en kombination av gipsmassa och brandtåligt material. Andra brandskyddsskivor är tillverkade av cement. Fördelen med en modernare brandskyddsskiva med gips är att den har en slätare och finare yta. Något som gör den enklare att arbeta med när den ska sättas upp och eventuellt ytbehandlas.

Välj rätt brandskyddsskiva

Det som är viktigt att komma ihåg är att olika brandskyddsskivor har olika bärighet. Beroende på var skivan är placerad finns det olika krav på hur motståndskraftig skivan ska vara. Precis som med mycket annat inom brandskydd är detta reglerat i lag. En brandskyddsskiva med för svag motståndskraft kommer inte att uppfylla de krav som finns.

Det är också viktigt att brandskyddsskivan är anpassad för den miljö den ska installeras i. Alla brandskyddsskivor klarar exempelvis inte av att installeras utomhus i fuktig miljö.

Anlita experter på brandskydd

Det är fastighetsägaren eller chefen som är ansvarig för brandskydd. På en arbetsplats brukar vanligtvis chefen utse brandskyddsansvariga som ska arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.

Men trots att det finns brandskyddsansvariga på arbetsplatsen, kan det vid vissa tillfällen vara bra att anlita experter på brandskydd. Ni kan då få råd och tips om det finns ytterligare åtgärder ni behöver ta till för att säkra upp lokalen.

Ett sådant exempel kan vara om ni behöver en skiva brandskydd någonstans. En brandskyddsskiva leder inte värme och eliminerar risken att eld från en kamin eller liknande ska sprida sig vidare. Något som dock är viktigt att tänka på är att ni fortfarande kommer att behöva ha ett pågående systematiskt brandskyddsarbete trots den här typen av säkerhetsåtgärder.

Få hjälp med brandskyddsplanering

Ett brandskyddsarbete ska även finnas under byggprojekt av nya fastigheter eller ombyggnad av befintliga. Vid ett sådant tillfälle är det klokt att få hjälp med brandskyddsplaneringen. Precis så som projektering sker för andra delar av ett bygge, bör det finnas en brandskyddsprojektering.

Det finns strikta lagar och regler gällande brandskydd och det är viktigt att följa dessa lagar. Om en olycka inträffar och det skulle visa sig att det fanns brister i en fastighet kan du som fastighetsägare personligen bli ansvarig.

För att säkra upp så att alla lagar följs och att personer som kommer att vistas i fastigheten kan känna sig trygga är det alltid bra att anlita kunniga experter inom området.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår