Brandskydd i byggprocessen - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd i byggprocessen

Brandskydd i byggprocessen ger mervärde

Först och främst kan krav på brandskydd vara betraktat som svårt. Trots att många uppfattar brandskydd som en väldigt stor utmaning väljer vi och våra experter att se det som en möjlighet. Eftersom vi har lång erfarenhet av brandskyddsprojektering utgår vi ifrån en helhetsanalys genom hela byggnadsprocessen. När helhetsanalysen tas med i ett initialt skede vid nybyggnation eller ombyggnation blir brandskyddsprojekteringen billigare.
Dessutom kan det påskynda hela byggnadsprocessen. Oavsett vilket byggprojekt ni behöver analysera och genomföra kan våra erfarna brandskyddsexperter vara behjälpliga under hela projekteringen. Därmed kan du räkna med professionell expertis från förstudier till avslutande brandskyddsbeskrivning.

Våra experter kan hjälpa till med brandskydd i byggprocessen när det gäller:

  • Avancerad dimensionering
  • Brandskydd och ventilationsprojektering
  • Dimensionering av konstruktioner
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandskydd i byggprocessen

Avancerad dimensionering

Det som är viktigt att veta avseende byggnader som har större behov av skyddsåtgärder är att de ofta kräver verifiering med analytisk dimensionering. Det går även att genomföra analytisk dimensionering i byggnadsprojekt som är mer komplicerade.

Förenklad dimensionering räcker ofta inte till för att säkerställa tillräckligt brandskydd i byggprocessen. Våra experter har tillgång till den mest avancerade utrustningen. Därmed kan vi utföra allt från strålningsberäkningar till utrymningsdimensionering.

Dimensionering av konstruktioner

Det går att vinna mycket på att genomföra dimensionering avseende byggnadens bärande konstruktioner. Trots att det kan variera från fall till fall brukar brandskydd i byggprocessen bli allt för stort. Det här resulterar i onödiga kostnader som går att reducera genom färre så kallade standardlösningar. Dessutom kan standardlösningar leda till att designen inte blir optimal.

Oavsett vilka bärande konstruktioner ni behöver hjälp med kan våra experter erbjuda stöd på olika sätt. Du kan få hjälp med risk- och behovsanalys av brandskydd i byggprocessen avseende vissa bärande delar av konstruktionen eller hela konstruktioner.

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i byggnadsprocessen som avser ventilationsprojektering innebär i grund och botten om att skapa ett robust system. Det här systemet ska vara byggt enligt befintliga byggregler. Dessutom ska det både vara anpassat för din organisation och era behov.

Våra experter har lång erfarenhet av att reducera brandtekniska installationer som kan bli en riktigt dyr affär för din organisation om det inte blir genomfört på rätt sätt. Vi genomför kostnadseffektiva installationer av bland annat backströmningsskydd, rökdetektorer och brandgasfläktar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lag måste du som fastighetsägare eller nyttjare av lokal jobba systematiskt med brandskydd. Det här handlar främst om att utbilda en eller flera i personalen avseende brandskydd. Dessutom ska en brandskyddsansvarig eventuellt med stöd av flera kontrollanter utföra brandskyddskontroller av både utrymmen och fysisk utrustning. Vi kan erbjuda så väl digitala säkerhetssystem som utbildningar i brandsäkerhetsarbete.

Brandskydd i byggprocessen

Du vill undvika att brand uppstår eftersom det kan få förödande konsekvenser. Inte nog med att en brand kan förstöra stora delar av interiören, en brand kan riskera livet på personalen. Därför är det fundamentalt att göra en helhetsanalys av fastigheten för att säkerställa brandskydd i byggnadsprocessen. Oavsett om det är besiktning eller utförandekontroll kommer våra experter bidra med professionella råd och stöd.

Planera brandskydd i byggprocessen i samråd med oss

Din organisation kan säkerställa hög kvalitet avseende brandskydd i byggnadsprocessen med hjälp av våra experter. Det är väldigt enkelt att kontakta våra brandsäkerhetsexperter och planera byggprojektet utifrån era förutsättningar och möjligheter.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår