HLR - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR

HLR – Hjärt-lungräddning

Vad är HLR? HLR är förkortningen av hjärt-lungräddning som är en första hjälpen-behandling. HLR används för att få i gång hjärtverksamheten och andningen hos en person som har fått hjärtstopp. Ju tidigare HLR påbörjas desto större är chansen för personen att överleva ett hjärtstopp. Här kommer vi att gå igenom hur du genomför hjärt-lungräddning och vad du ska tänka. Har du inte gått en kurs i HLR så följ instruktionerna från larmoperatören när du ringer 112.

HLR instruktioner – för dig som gått en kurs


HLR – Medvetande

Kontrollera först och främst om personen är vid medvetande eller medvetslös. Skaka lätt i axlarna och försök att prata med dem. Om hen inte reagerar ska du kontrollera om de andas eller ej.

HLR – Andning

Kontrollera om hen andas normal. Börja med att öppna luftvägen genom att lägga en hand på deras panna. Böj deras huvud bakåt och lyft hakan med din andra hands pekfinger och långfinger. Placera dina fingrar på hakspetsen och lyft uppåt.

Lägg ditt öra nära deras näsa och mun och lyssna och känn efter andetag. Kolla samtidigt om du kan se om deras bröstkorg höjer sig. Andning med glesa, suckande andetag kan förekomma när en person har hjärtstopp och är inte en normal andning.

Om personen inte andas normal och inte reagerar ska du påbörja hjärt-lungräddning

Om personen andas normalt

Om personen andas normalt men inte är vid medvetande ska du inte påbörja HLR. Då ska du lägga hen i stabilt sidoläge och hjälpa dem att öppna luftvägarna genom att börja deras huvud bakåt.

Larma sedan 112 och stanna kvar hos personen tills det att hjälpen kommer i form av ambulans. Medan du väntar på ambulansen behöver du kontinuerligt kontrollera att personen fortfarande har en öppen luftväg och kan andas normalt. Tillståndet kan förändras så det är viktigt att man fortsätter att hålla uppsikt även efter att man ringt 112.

Innan du börjar med HLR

Ring 112. Larmoperatören kan ge dig fortsatt rådgivning över telefon medan du utför hjärt-lungräddning. Använd högtalarfunktionen på din telefon när du ringer 112 så att du kan använda båda dina händer och påbörja sedan HLR direkt.

Om du inte är ensam utan någon annan är med dig kan den personen ringa 112 medan du påbörjar hjärt-lungräddning. De kan också hämta en hjärtstartare om en sådan finns tillgänglig.

Om du är ensam utan telefon i din närhet är det viktigt att du larmar först, innan du påbörjar HLR, för att säkerställa att hjälp kommer.


HLR – Hjärt-lungräddning

HLR påbörjas med bröstkompressioner. Du använder händerna för att trycka på personens bröstkorg för att få blodet i kroppen att cirkulera, då hjärtat inte kan göra det själv. Börja med 30 kompressioner med en takt av 100–120 kompressioner/minut. Kompressionsdjup ska vara minst 5 cm, men inte mer än 6 cm. Behåll hudkontakten mellan kompressionerna men släpp upp helt efter varje.

HLR – inblåsningar

Gör sedan två inblåsningar. Öppna personens luftväg genom att hålla en hand på deras panna och böj deras huvud bakåt. Lyft upp hens haka med din andra hands pek- och långfinger. Knip sedan ihop deras näsa, placera din mun tätt intill deras mun och blås in luft tills det att du ser bröstkorgen höja sig. En inblåsning ska ta cirka en sekund.

Gör två inblåsningar, sedan skiftar du tillbaka till hjärtkompressioner.

Fortsätt med HLR

Fortsätt med HLR 30:2, det vill säga 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, tills det att ambulanspersonal eller räddningstjänst tar över. Eller tills du ser att personen andas själv med normala andetag. Minimera avbrotten i hjärt-lungräddningen.

Så här gör du HLR:

  1. Kontroll av medvetande
  2. Kontroll av andning
  3. Bröstkompressioner (30 stycken)
  4. Inblåsningar (2 stycken)
  5. Fortsätt med HLR 30:2 tills hjälp anländer


Hjärtstartare

Om ni är mer än en person som försöker hjälpa någon med hjärtstopp kan den andra personen vara den som larmar 112 och sedan hämta en hjärtstartare om det finns en sådan i närheten. Hjärtstartarregistret har en karta över vart din närmaste hjärtstartare finns.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår