ATEX - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

ATEX

ATEX

ATEX, en standard inom industriell säkerhet, är avgörande för att hantera risker i explosiva miljöer. Dessa direktiv, som speglar EU:s engagemang för arbetsplatsens säkerhet, ställer stränga krav på utrustning och arbetsmetoder för att minimera risken för explosion och skydda såväl personal som utrustning. Nedan går vi igenom betydelsen av ATEX och hur vi på Briab kan bidra till att öka säkerheten i din verksamhet.

Vad är ATEX och varför är det viktigt?  

ATEX, en förkortning för ”Atmosphères Explosibles”, är en central del i säkerhetsarbetet för alla verksamheter där explosiva atmosfärer kan uppstå. Som experter inom riskhantering är vi på Briab väl insatta i hur viktigt det är med kunskap och rätt hantering kring ATEX. Vi ser till att din verksamhet inte bara följer lagar och regelverk, men också att den är så säker som möjligt för dina anställda och kunder. 

Specifika standarder och riktlinjer 

ATEX-direktiven är en del av EU-lagstiftningen och består av två huvuddirektiv som syftar till att förbättra säkerheten för arbetstagare och den utrustning som används i potentiellt explosiva atmosfärer.  

ATEX standarden omfattar specifika riktlinjer för att identifiera och klassificera riskzoner där explosiv atmosfär kan uppstå. Det är avgörande att korrekt definiera dessa zoner för att välja lämplig utrustning och säkerhetsåtgärder. Dessutom ATEX riktlinjer inkluderas även vilken typ av utrustning och skyddssystem som är lämpliga i dessa specifika miljöer, för att maximera säkerheten och minimera risken för explosion. 

Konsekvenser av att inte följa ATEX-direktiven 

Att inte efterleva ATEX-direktiven medför allvarliga risker. Juridiska påföljder kan inkludera böter och rättsliga åtgärder. Det finns också en ökad risk för olyckor och skador, vilket kan leda till personskador eller i värsta fall dödsfall. Vidare kan bristande efterlevnad av direktiven skada företagets rykte, vilket underminerar förtroendet hos kunder och partners, och påverkar verksamhetens långsiktiga framgång. 

Briabs expertis inom ATEX  

Hos Briab erbjuder vi inte bara grundläggande kunskap om ATEX. Vår erfarenhet sträcker sig till detaljerad riskbedömning, rådgivning och utbildning för att säkerställa att din verksamhet är rustad att hantera dessa utmaningar. Våra tjänster inom ATEX är skräddarsydda för att möta de specifika behoven i din verksamhet, oavsett om det gäller en liten verkstad eller ett stort industriföretag. Så om ni hanterar brandfarligt material i form av gas, vätska eller damm rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss så att vi kan göra en utvärdering av er verksamhet.  

Utbildningar och kunskapsspridning  

På Briab Academy har vi även utvecklat en rad utbildningar som fokuserar på ATEX och relaterade säkerhetsaspekter. Våra utbildningar är designade för att ge praktiska kunskaper och verktyg för att förstå och hantera risker associerade med explosiva miljöer. Genom att delta i våra kurser, kan ditt företag ligga i framkant när det gäller säkerhet och riskhantering. 

På Briab är vi stolta över att vara en ledande kraft inom området för ATEX och relaterad riskhantering. Med vårt engagemang för innovation, kunskap och säkerhet, är vi den perfekta partnern för att säkerställa att din verksamhet inte bara uppfyller lagkraven utan också bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Utforska våra tjänster och utbildningar och ta nästa steg mot en säkrare framtid. 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår