Systematiskt Brandskyddsarbete mall - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Systematiskt Brandskyddsarbete mall

Effektivisera brandsäkerheten med mallar

Bland de bästa sätten att hantera en brand är genom att förhindra branden från att uppstå. Det kan din organisation åstadkomma genom systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Oavsett om ni är ett stort företag eller en mindre bostadsrättsförening är det ledningen, enligt lag om skydd mot olyckor, som är ansvariga för SBA.
Därmed är SBA ett krav och gäller för så väl ägare som nyttjanderättshavare av fastigheten. Därför kan du fundera på hur SBA kan bli genomfört på ett effektivt vis. Ett sätt att göra det på är genom att använda en systematiskt brandskyddsarbete mall.

Varför du behöver systematiskt brandskyddsarbete mall

Oavsett hur stor eller liten en fastigheten är blir en systematiskt brandskyddsarbete mall betydligt enklare med hjälp av checklistor. Inte minst om du har en mindre organisation med begränsade resurser. Då kanske några i personalen måste hjälpas åt och genomföra brandskyddskontrollerna.

Personalen som ska genomföra brandskyddskontrollerna kan få stöd med hjälp av mallar. På så sätt blir det lättare att veta vilka utrymmen och brandskyddsutrustning som ska kontrolleras. Dessutom blir det enklare att bocka i det som blivit avklarat genom att använda checklistor.

Effektivisera SBA med checklistor

Förutom mallar kan kontrollanten utgå från utrymningsplaner och planritningar. När kontrollen är utförd kan checklistan snabbt överlämnas med eventuella anmärkningar till brandskyddsansvarig. Därefter kan brandskyddsansvarig, som har utbildning och erfarenhet, vidta eventuella nödvändiga åtgärder.

Dessutom måste brandskyddsansvarig uppdatera checklistan om verksamhetens riskbild eller tekniska brandskyddslösningar förändras. Nedan hittar du några delar av kontrollarbetet som kan effektiviseras med hjälp av systematiskt brandskyddsarbete mall:

Checklista systematiskt brandskyddsarbete mall

Nödutgångar
 • Dörrar ska vara öppningsbara utan nyckel
 • Nödutgångar ska inte vara blockerade
 • Dörrarna ska vara tydligt skyltade med stark belysning
 • Utrymningsplanen överensstämmer med verkligheten
Brandsläckare
 • Tillhandahålla handbrandsläckare
 • Brandsläckare ska inte vara blockerad
 • Den ska vara upphängd med tydlig skyltning
Brandlarm
 • Brandvarnare ska finnas i alla rum
 • Automatiskt fungerande brandlarm
 • Tillhandahålla manuella utrymningslarm

Utbilda er personal i systematiskt brandskyddsarbete

När en medarbetare eller brandskyddskontrollant jobbar med systematiskt brandskyddsarbete finns det flera saker som måste bli kontrollerade. Det kan vara allt från belysning och elledningar till brandcellsgränser samt placering av brandfarlig vara.

Dessutom behöver brandskyddsansvarig tänka på att inte glömma bort grundläggande skyddsutrustning. Förbandslåda och brandfilt måste alltid finnas tillgängligt. I nuläget kan er organisation välja mellan sex olika utbildningar.

 • Brandskydd för Trähusbyggare
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandskyddsansvarig
 • Egenkontrollant
 • Utrymningsövning
 • Utrymningsledare

Briab Academy brandskyddsutbildningar

Om ni vill konstruera en säker byggnad av trä ska personalen gå utbildningen Brandskydd för Trähusbyggare. Där får ni lära er hantera risker och tekniska utmaningar. När ni behöver en introduktion till brandskydd ska personalen gå utbildningen Grundläggande brandskyddsutbildning. Förutom brandteori ingår bland annat risker och brandförebyggande åtgärder.

Brandskyddsutbildning för särskilt ansvariga

När din organisation redan utsett en ansvarig kan den personen gå en utbildning som specifikt riktar sig till brandskyddsansvarig. Utbildning Brandskyddsansvarig innehåller SBA, lagar, intern kontroll och uppföljning. Dessutom finns Utbildning Egenkontrollant som har samma innehåll och riktar sig till övriga medarbetare som också har brandskyddsansvar.

Utbildningar om utrymning

Det finns även två utbildningar om utrymning. Utrymningsövning handlar om hur utrymning praktiskt går till. Utrymningsledare är teoretisk och handlar om hur brandskyddsansvarig på bästa tänkbara sätt kan leda själva utrymningen.

Hitta bästa upplägget för checklistor utifrån era behov

Du kan snabbt komma i kontakt med våra experter redan idag. Hitta det lämpligaste upplägget för en systematiskt brandskyddsarbete mall som passar din organisation.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår