D HLR - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

D HLR

D HLR – vad innebär det och hur utför du det

Till skillnad från vanlig HLR, som står för hjärt-lungräddning, innebär D HLR hjärt-lungrädning med defibrillering. Det innebär att en hjärtstartare används som en del av förloppet. Defibrillering är en benämning där hjärtat startas med stötar av elström.

Idag finns det hjärtstartare på flera allmänna platser för att öka chanserna för överlevnad om någon i närheten drabbas av hjärtstopp.

Chanserna att få igång ett hjärta som stannat ökar med en defibrillator, men du måste ändå kunna utföra vanlig hjärt-lungräddning. Genom att utföra bröstkompressioner får du blodet att cirkulera i kroppen, även när hjärtat inte kan göra det. Att använda en hjärtstartare är alltså ett komplement till hjärt-lungräddningen.

Utbilda personalen inom D HLR

För att lära dig att utföra D HLR på ett korrekt sätt är en kurs det bästa alternativet. Det här är främst någonting som vårdpersonal behöver kunna. När det kommer till defibrillatorer finns det olika typer, men inom D HLR är det främst de halvautomatiska som används. Den analyserar hjärtrytmen och ger sedan en rekommendation om huruvida en strömstöt är lämpligast eller om hjärt-lungräddning är bättre i den aktuella situationen.

Personal som arbetar inom sjukvård, polis, som väktare och på simhallar är alla exempel på yrkeskategorier som kan ha stor nytta av en kurs i D HLR.

Dock får faktiskt vem som helst använda de hjärtstartare som finns på allmän plats. Fördelen med sådana hjärtstartare är att de är enkla att använda samtidigt som det finns steg-för-steg-instruktioner. Dock handlar det om tid när någon drabbats av ett hjärtstopp och varje sekund kan göra skillnad. Av den anledningen kan det vara bra för alla att kunna D HLR. En sådan kurs kan alltså vara lämplig på alla arbetsplatser.

Vanlig HLR går ut på att hålla igång kroppens system med fokus på hjärta och lungor. Det är för att ge syre till hjärnan och samtidigt fortsätta cirkulera blodet i kroppen. Hjärtstartarens funktion är istället att få hjärtat att slå på egen hand igen. Just D HLR är ett mycket effektivt sätt att ge behandling vid hjärtstopp.

Det är en stor fördel att ha en utbildning för att kunna utföra den här typen av hjärt-lungräddning på rätt sätt och på Briab tillhandahåller vi kurser i hjärt-lungräddning. Vi rekommenderar D HLR för all insatspersonal som snabbt kan behöva använda en defibrillator.

Lär dig allt om hur defibrillatorn fungerar

Under en utbildning i D HLR får deltagarna lära sig allt om hur en defibrillator fungerar. Genom att veta hur den ska användas kan din personal snabbare hjälpa till vid eventuellt hjärtstopp. Det kan i sin tur rädda liv. Maskinen gås igenom noggrant och hur den används på ett säkert sätt.

Blandning av teori och praktik

Våra utbildningar i D HLR innefattar inte bara teori utan även praktiska övningar. Då får kursdeltagarna öva på dockor så att de kan känna sig säkra i utförandet innan det är dags att använda D HLR på riktigt. Kunskap i hur vanlig HLR och defibrillering kan varvas är också en del av utbildningen. Det är viktigt att kunna agera snabbt i situationer där någons liv är i fara och genom att lära sig grunderna ordentligt kan din personal snabbt komma igång med räddningsarbetet vid ett hjärtstopp.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår