Barn HLR kurs Stockholm - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Barn HLR kurs Stockholm

Hjärt- och lungräddning gällande barn i Stockholm

Hjärt- och lungräddning är viktigt för alla, men när det kommer till spädbarn och barn är det extra känsligt med tanke på deras behov av syre. På en bra kurs i ämnet lär dig om hur du tar hänsyn till deras syrebehov, samt om de senaste riktlinjerna kring hur hjärt- och lungräddning bäst ska utföras på barn.
Numera räknas alla upp till 18 år som barn. Kursen passar dem som vill lära sig mer, med både teoretiska och praktiska bitar. Innehåller i kursen passar även särskilt bra för dem som arbetar med barn. Behovet av hjärt- och lungräddning kan behövas på barn under olika omständigheter. Men i grunden är det förstås att barnet förlorat medvetandet. Hos barn är det mer vanligt förekommande med luftvägsstopp. Därför är det också viktig att först se till att luftvägarna är fria.

Kroppen och blodcirkulation

När hjärtat slutar att slå slutar blodet att pumpa runt, vilket kan leda till syrebrist för vitala organ. Vid syrebrist stänger hjärnan av redan efter några sekunder för att försöka bevara sina funktioner och personen blir medvetslös.

Det går då att pumpa runt blodet i kroppen manuellt. HLR i form av bröstkompressioner och inblåsningar gör att blodet kan pumpa runt tills professionell hjälp hinner komma till platsen. Vanligen är det 15:2 metoden som används för barn: det vill säga 15 kompressioner som åtföljs av två inblåsningar. Det varierar hur hårt du bör trycka, och hur lång tid som behövs för olika moment. För att få fördjupade kunskaper om det här är en kurs ett bra och enkelt sätt att lära sig.

Medvetande och andning

Det första du ska göra är att undersöka medvetande och andning. Om barnet tappat medvetandet men andas, så kan du lägga barnet i sidoläge och ringa 112. Har barnet däremot slutat andas, se då först till att barnet får ligga på rygg på ett hårt underlag och påbörja därefter hjärt- och lungräddning. En inblåsning ska ta cirka en sekund och du blåser tills bröstkorgen höjer sig.

Hos barn kan luften gå ut genom näsan istället för att passera till lungorna och därför behöver du knipa om näsan medan du gör inblåsningar. På ett spädbarn på upp till ett år, så ska du istället täcka både mun och näsa med din egen mun. Sedan gör du fem munblåsningar innan du startar kompressionerna.

Kompressioner i yngre ålder

För de minsta som är yngre än ett år behöver du arbeta med pek- och långfinger mitt på bröstkorgen, men inte för nära magen, det vill säga för nära bröstbensspetsen.

Genomgång och praktik hjälper

Som du säkert noterat är det väldigt mycket att tänka på vid hjärt- och lungräddning för barn. På vår barn HLR kurs Stockholm får du lära dig mer om hur du kan placera barnets huvud på bästa sätt, nivå på tryck och många andra detaljer som kan vara livsavgörande för barnet. Vi går också igenom hur du undersöker olika livstecken, så att du kan känna dig säker på det du moment

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår