Första hjälpen instruktioner - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Första hjälpen instruktioner

Första hjälpen: Lär dig rädda liv när det behövs som mest

Varje individ bör ha grundläggande kunskaper om första hjälpen. När olyckan är framme kan det vara avgörande att veta hur man utför första hjälpen för att rädda liv. Första hjälpen ser olika ut beroende på olycksfall och nedan går vi igenom första hjälpen instruktioner för några av de vanligaste olycksfallen. Detta för att du ska vara så förberedd som möjligt och veta hur du ska agera i en nödsituation. Så öva dina första hjälpen-färdigheter regelbundet för att vara redo att rädda liv när det behövs som mest.

L-ABC

L-ABC är en fundamental men avgörande procedur som används för att rädda liv och är en del av den grundläggande utbildningen inom första hjälpen och sjukvård. Att förstå och behärska L-ABC är av yttersta vikt för att kunna agera effektivt i nödsituationer. Förkortningen L-ABC står för:

Livsfarligt läge: Innan du ingriper måste du se till att omgivningen du befinner dig i är säker, både för dig själv och för personen som behöver hjälp.

Andning: Det är viktigt att säkerställa fria luftvägar för att underlätta normal andning. Kontrollera sedan personens andning. Inled omedelbart hjärt-lungräddning (HRL) om personen inte andas (se instruktioner nedan).

Blödning: Inspektera sedan noggrant personen efter eventuella blödningar, både invärtes och utvärtes.

Cirkulationssvikt/chock: Observera om personen uppvisar tecken på chock så som kallsvettig, frossa, yrsel, blekhet, törst, eller ytlig andning. Vid tecken på chock lägg personen ner och se till att kroppstemperaturen hålls så stabil som möjligt. Är personen frånvarande börja omedelbart HLR för att återställa cirkulationen.

Basal HLR (Hjärt-Lungräddning)

Basal HLR utgör den grundläggande nivån av hjärt-lungräddning och kan utföras av vem som helst. Det är en kritisk första hjälpen-metod som spelar en avgörande roll för att hålla en person som drabbats av hjärtstopp vid liv och för att minimera hjärnskador. Basal HLR används i väntan på att professionell sjukvårdspersonal har anlänt till platsen.

Så här gör du om du stöter på någon med hjärtstopp:

 1. Börja med bröstkompressioner (100-120 kompressioner/min).
 2. Följ sedan riktlinjerna för att säkerställa fria luftvägar.
 3. Ventilera via inblåsningar med hjälp av mun-mot-mun-metoden (30 kompressioner följt av 2 inblåsningar på vuxna och 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar på barn).
 4. Kom ihåg att snabb reaktion är avgörande!

Detaljerade instruktioner för hur du utför varje steg vid Basal HLR finns här.

Avancerad HLR

Avancerad HLR utförs av utbildad sjukvårdspersonal som använder sig av avancerad utrustning. Den involverar användningen av avancerad utrustning, så som defibrillatorer och olika mediciner, med syftet att återupprätta normal hjärtrytm och andning. Utbildande vårdgivare kan även utföra intubering för att säkerställa öppna luftvägar och för att optimera syresättningen. Avancerad HLR används främst på sjukhus och inom ambulanssjukvård, där det används för att rädda livet på personer som drabbats av hjärtstopp.

Första hjälpen vid medvetslöshet

När någon förlorar medvetandet är det viktigt att agera snabbt och korrekt:

 1. Börja med att kontrollera personens andning genom att placera ditt öra nära dennes näsa och mun. Lyssna efter andetag och observera att bröstkorgen rör sig. Påbörja omedelbart HLR om personen inte andas.
 2. Ring 112 eller be närmaste person att göra det för att säkerställa professionell hjälp.
 3. Om personen andas men är medvetslös, lägg den i stabilt sidoläge för att säkerställa fria luftvägar och förhindra eventuell kvävning.
 4. Övervaka personen noga tills sjukvårdspersonal anländer till platsen. Se till att personen inte blir nedkyld eller överhettad under tiden.

Första hjälpen vid kvävning

Om någon i din närhet sätter i halsen är det värdefullt att känna till de rätta åtgärderna för att hjälpa personen i fråga. Vid misstänkt kvävning på personer mellan 1-18 år, följ nedanstående instruktioner:

 1. Börja med att uppmana personen att hosta. Om personen slutar att hosta, får blåaktig hudfärg och har svårt att andas, måste du agera snabbt.
 2. Placera din ena han, öppen, över bröstbenet och din andra hand på personens rygg. Luta sedan personen framåt och utför sedan 5 kraftiga slag med mellan skulderbladen med handloven.
 3. Utför Heimlich-manöven genom att placera en knuten hand mellan naveln och bröstkorgen, med den andra handen ovanpå. Gör sedan 5 tryck inåt och uppåt mot magen.
 4. Upprepa växelvis med 5 ryggslag och 5 brösttryck så länge personen är vid medvetande.
 5. Avsluta första hjälpen om du lyckats avlägsna det blockerande föremålet från luftvägarna. Om föremålet inte kan avlägsnas och personen förlorar medvetandet, ring omedelbart 112 och starta HLR.

Vid misstänkt kvävning på barn upp till 1 år, följ nedanstående instruktioner:

 1. Om barnet är vid medvetande men inte kan hosta, lägg barnet på magen längs din underarm och luta barnets kropp nedåt med huvudet lägre än kroppen.
 2. Utför 5 kraftiga slag mellan barnets skulderblad med hjälp av handloven.
 3. Vänd barnet på rygg på din underarm och ditt knä som stöd.
 4. Fortsätt med 5 brösttryck med hjälp av två fingrar på nedre halvan av bröstbenet.
 5. Upprepa växelvis 5 ryggslag och 5 brösttryck så länge barnet är vid medvetande.
 6. Om barnet förlorar medvetandet, utför 5 inblåsningar och ring sedan 112. Starta därefter omedelbart hjärt-lungräddning (HLR). Läs om hur du utför HLR på spädbarn på vår hemsida.

Första hjälpen vid skärskador

Vid skärskador är det av yttersta vikt att noggrant tvätta såret med rent vatten och mild tvål. Därtll är det nödvändigt att försöka avlägsna eventuella främmande föremål som kan ha fastnat i såret. Efter rengöringen, applicera tryckförband. Om blödningen inte upphör eller är kraftig, kontakta genast professionell vård.

Vid kraftig blödning är det extra viktigt att försöka hålla den skadade kroppsdelen så högt som möjligt över hjärtat, då detta hjälper till att minska blödningen. Därefter bör du skapa ett tryckförband med hjälp av ett fast föremål, så som en vikt handduk, en bit tyg eller din knytnäve. Applicera kraftigt tryck för att försöka stoppa blodflödet. Samtidigt ska du ringa 112 och be den skadade personen ligga ner tills professionell sjukvårdspersonal når platsen.

Första hjälpen vid brännskador

 1. Skölj brännskadan under svalt rinnande vatten i minst 10 minuter och max 15 minuter. Vid kemisk brännskada är det viktigt att du sköljer omedelbart med svalt vatten!
 2. Täck sedan brännskadan med ett sterilt förband eller rena lakan.
 3. Undvik att ta bort kläder som sitter fastbrända i huden, då detta kan förvärra skadan.

Vid följande situationer, kontakta omedelbart en akutmottagning:

 • Allvarliga brännskador.
 • Barn som är 12 månader eller yngre drabbas av brännskada.
 • Om du har andats in rök.
 • Brännskadan är lokaliserad på ett känsligt område som exempelvis ansiktet eller händerna.
 • Brännskadan är större än ena handen.
 • Om blåsor uppstår på den skadade huden
 • Den brända huden har blivit vit, svart eller gråbrun.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår