Månadens brandfarliga vara – Februari 2018 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens brandfarliga vara – Februari 2018

Vad har skånska sockerbetsåkrar, gruvan i Kiruna och Kinas fjärde största stad gemensamt? Vad är det som både kan skapa näring och liv och förödelse och död? Månadens brandfarliga vara förstås! Välkomna till årets kortaste månad och årets kanske farligaste brandfarliga vara - Ammonuimnitrat

sugar-beet-2499863_1920-1140x500

MBV februari – Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat är, precis som det låter, en förening av ammonium-jonen1 och nitrat-jonen, som tillsammans bildar NH4NO3. Ämnet innehåller mycket kväve vilket gör det till en utmärkt ingrediens i något som används flitigt på de skånska åkrarna: konstgödsel! Kväve är nämligen ett utmärkt gödningsmedel. I många konstgödsel nyttjas antingen ammoniumjoner eller nitratjoner, men med hjälp av detta ämne gör man alltså två flugor på smällen och dubblar kvävetillgången! Det måste ju vara energieffektivt och kostnadseffektivt med konstgjorda gödningsmedel tänker ni kanske då – men sakta i backarna, det verkar snarare som att samhället går back på affären: Se mer

Skrattretande och sprängkraftigt

Ammoniumnitratbaserat konstgödsel är även vanligaste råvaran i hemmagjorda sprängmedel, vilket för oss osökt in på varför detta salt är korat till månadens brandfarliga vara för februari 2018! Ammoniumnitrat har många intressanta kemiska reaktioner för sig, det kan till exempel sönderfalla vid upphettning till den inerta och glädjeframkallande (eller i alla fall skrattframkallande) gasen N2O som kanske någon läsare fått hos tandläkaren eller på BB. Ibland har ammoniumnitratet dock oskicket att istället sönderfalla till den mycket mer otrevliga nitrösa gas-familjen NOx som inte bara är giftig och dålig för miljön utan dessutom kan explodera. Inte nog med det, när ammoniumnitrat inte själv exploderar eller sönderfaller till ett annat ämne som kan explodera hjälper det gärna till att understödja en brand med syre, eftersom det är ett oxidationsmedel. Om det blir involverat i en brand kommer alltså brandens intensitet att öka.

Kräver varsam hantering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) säger såhär om ammoniumnitrat: ”Denna komplexitet (explosionsbenägenhet, sönderfall mm författarens anm.) i kombination med behovet av att kunna hantera ammoniumnitrat i mycket stora mängder för växtnäringsändamål har lett till att regelverken kring ammoniumnitratbaserade gödselmedel ofta är ganska komplicerade”

Klicka här för att se ett otäckt exempel vad som kan hända om man har ammoniumnitrat i ”mycket stora mängder” och inte hanterar det på rätt sätt.

Här kommer kopplingen till Kinas fjärde största stad: Tianjin. Tianjinexplosionen inföll den 12 augusti 2015 och var stor nog att synas från rymden. Den bestod av två större explosioner, varav den första orsakades av överhettad torr nitrocellulosa (detta ämne avhandlas i en kommande MBV), men denna initiala explosion gav aktiveringsenergi till den andra explosionen som involverade 800 ton ammoniumnitrat (ca 25 sekunder in i videon ovan).

Men som allting som innebär en risk så för det också någonting gott (eller i alla fall användbart) med sig. Blandar man 94,3% ammoniumnitrat med 5,7% diesel så får man det stabila, stöttåliga sprängämnet ANFO (akronym för Ammonium Nitrate Fuel Oil) till en billig peng. Detta ämne används bland annat vid kontrollerade sprängningar av gruvor.

 

Bra att veta

Som brand/risk-konsult, vad behöver jag ha koll på?

 • Ammoniumnitrat har precis som väteperoxiden en egen förskrift med beteckningen SÄIFS 1995:6.
 • Tillstånd krävs för:
  1. tillverkning av ammoniumnitrat,
  2. kemiska processer och mekaniska förfaranden där ammoniumnitrat ingår,
  3. annan hantering än vad som nämns under punkterna 1 och 2 för mängder över 10 ton.

Utan tillstånd får dock upp till 100 ton ammoniumnitrat avsett för gödsling samtidigt hanteras på enskild lantgård. Högst 50 ton ammoniumnitrat får utan tillstånd förvaras i samma byggnad på enskild lantgård.

 • Ammoniumnitrat får inte samförvaras med varor och ämnen som ökar dess benägenhet att snabbt sönderdelas eller på annat sätt skapar en risksituation som kan leda till brand eller explosion.
 • Vissa föroreningar, så som t.ex. koppar, klorider, hypokloriter och klorater, ökar benägenheten för ammoniumnitrat att sönderdelas, och inblandning av brännbart material, särskilt brännbara vätskor, ökar dess explosionsbenägenhet.
 • Ammoniumnitrat måste förvaras torrt för att minska explosionsrisken.
 • Slutna behållare kan explodera vid upphettning.
  Vid transportolyckor kan ämnet blandas med drivmedel och explosionsrisk föreligga.
 • Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

 

Projekt där ammoniumnitrat kan vara aktuellt att fundera lite extra på är till exempel:

 • Konstgödselfabriker
 • Transport av farligt gods
 • Kemikalielager
 • Lantbruk
Fun Facts Serious Facts

I Köping ligger Sveriges enda ammoniumnitratfabrik.

TNT-ekvivalenter, är ett sätt att kvantifiera hur mycket energi som frigörs i extrema destruktiva händelser som explosioner och asteroidnedslag. Där jämför man med explosion av en viss mängd av sprängämnet TNT. 1 ton TNT = 4 184 000 000 joule eller en miljon kilokalorier. Den andra (största) explosionen i Tianjin motsvarade 21 ton TNT-ekvivalenter.

Tillstånd: Fast
Färg: Färglös-vit
Lukt: Luktfri
Smältpunkt: 169°C
Kokpunkt: > 170°C (Sönderdelas)
Brännbarhetsområde: Oxiderande (brandunderstödjande)
Densitet: 1720 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)
Vattenlöslighet: Lättlöslig i vatten (65 vikt-% vid 20°C)
Molekylformel: NH4NO3
Molekylvikt:80 g/mol

Kända större olyckor/dåd med ammoniumnitrat:

 • Oppau, Tyskland, 1921, konstgödselfabrik
 • Texas, 1947, fartyg med ammoniumnitrat
 • Toulouse 2001, konstgödselfabrik
 • Oklahoma, 1995, sprängdåd Timothy McVeigh
 • Oslo 2011, Breivik sprängde regeringsbyggnaden
 • Texas 2013, konstgödselfabrik
 • Tianjin 2015, kemikalielager

Hej då och välkommen!
Det var februari det och nu rusar vi mot våren. Även om det ser mörkt (eller snarare vitt) och kallt ut just nu, så kommer ljuset och MBV snart igen!  Avslutningsvis vill vi, Ebba och Jens, passa på att hälsa vår kollega Josefin välkommen till MBV redaktionen. Det finns så mycket spännande att skriva om och nu står vi starkare än någonsin i vårt kall att upplysa och utbilda om brandfarliga varor!

Vi syns!
Josefin, Ebba och Jens

1 Ammonium, NH4+, bildas vid vattenlösning av vår vän ammoniak – känd från MBV November 2017!

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår