Från ovärderlig till värdesäkrad – Briabs arbete med svenska kyrkor
 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Från ovärderlig till värdesäkrad – Briabs arbete med svenska kyrkor

Kyrkans själsliga och framtida värde kan inte överskattas. Men kyrkans materiella värde har varit och är fortfarande, på många sätt, underskattat och en stor riskfaktor. Det måste vi göra något åt. Branden i Notre-Dame, som Michael Strömgren skrev i gårdagens rapport från Paris är en väckarklocka som på allvar måste väcka oss att ta vårt gemensamma ansvar.

brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Det finns 3700 kyrkor i Sverige, varav 13 är Domkyrkor, och det är viktigt att systematiskt och aktivt värdera brandskyddet för att få överblick och kontroll. För att få en bättre bild av läget i svenska kyrkor har Briab på uppdrag av Kyrkans Försäkring arbetat för att identifiera och förebygga risker så att brandskyddet i svenska kyrkor kan stärkas.

 Michael Strömgren, public affairs manager på Briab:
”Notre-Dame är exceptionell, och kanske det främsta exemplet på gotisk arkitektur. Även om detta är en unik byggnad finns det lärdomar vi kan dra i Sverige. Jag är glad över att våra experter på Briab i dessa frågor ger ett viktigt bidrag här.”

image1

Katarinabranden 1990 påvisade brister

Med stor sannolikhet kommer utredningen efter Notre-Dame branden påvisa likheter med utredningens konklusioner efter vår stora och katastrofala kyrkbrand 1990 – Katarina Kyrka.

Svårigheterna i värderingen av kyrkan ledde till ett otillräckligt försäkringsskydd. Otillräcklig kunskap om risker, förlopp och konsekvenser av brand i kyrkan ledde till brister i det förebyggande arbetet med brandskyddet.

Henrik Strindberg, ansvarig försäkringstekniska tjänster på Briab:
”Svenska kyrkans försäkrings arbete med att systematiskt riskinventera och förbättra brandskyddet i svenska kyrkor är väldigt viktigt. Från Briab har vi bidragit med att stärka brandskyddet i de svenska domkyrkorna och att utveckla metodik och verktyg. Systematiskt lärande från olyckor är något jag har arbetat mycket med och som jag tror vi måste satsa mer på. Det finns också ljusglimtar i att mycket av Notre-Dame har räddats och det kan vi också lära oss av ”

Uppsala Domkyrka brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Då risk förändras i takt med samhällets utveckling är förmågan att ligga på förhand avgörande. Både djup och bredd behövs i kunskapsutveckling och praktiskt arbete med att skydda våra kyrkor och kulturbyggnader. Men också, om olyckan ändå är framme, att försäkringsskyddet är relevant och fullgott.

Johan Hanberger är brandingenjör och certifierad till Behörig kulturbyggnader
”Brandskyddet för våra kulturbyggnader är motsägelsefullt. De byggnader vi värdesätter mest har det sämsta brandskyddet. Därtill fyller vi de ofta med konst och föremål som inte går att ersätta. Brandskyddet måste helt enkelt prioriteras högre.”

Det finns tyvärr många exempel på liknande händelser i byggnader med stort historiskt värde, se listan nedanför. Den listan vill vi inte se växa med fler exempel. Och även om det är sorgligt med branden i Notre-Dame så finns det en konstruktiv kraft i det ljus lågorna kan sprida över frågan och framtidens brandskydd.

• The Glasgow School of Arts (UK, 2014 and 2018),
• The Institute of Scientific Information on Social Sciences (Russian Federation, 2015),
• Mzuzu University Library (Malawi, 2015),
• India’s National Museum of Natural History (2016),
• New York’s Saint Sava Cathedral (USA, 2016),
• Jakarta’s Maritime Museum (Indonesia, 2018),
• Brazil’s National Museum (2018)
• Paris’s Notre-Dame Cathedral (2019).

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår