På jakt efter framtidens projektledare inom bygg - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

På jakt efter framtidens projektledare inom bygg

Sverige är mitt i en enorm byggutmaning som kräver ett effektivare och hållbarare byggande. På Briab är vi övertygade om att starkare projektledning är en av lösningarna. Så hur ser förhållandet mellan byggare och projektledare ut idag? Vi gjorde en egen studie för att ta reda på mer. Det här var vad vi hittade.

team-spirit-2447163_1920-1140x500

Bakgrund
Utmaningen står klar. Enligt Boverkets prognos behöver det byggas 710 000 bostäder fram till år 2025. Till det kommer mängder av ny infrastruktur och övrig samhällsbyggnation. Men är vi redo? Så mycket har det inte byggts i landet sedan miljonprogrammets dagar. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturrapport har rekordmånga bostadsbyggen visserligen påbörjats i år, men antalet väntas sjunka redan nästa år.

Lägg till det att år 2017 kastas fortfarande nära en tredjedel av produktionskostnaderna bort på fel som inte skulle behöva göras. Fel i ritningar, material som levereras vid fel tidpunkt och kostsamma förseningar på grund av dålig uppföljning är exempel på slarv som kostar 50 miljarder årligen i reda pengar.

Eftersom branschen gått bra under många år har byggföretagen inte behövt lägga energi på att förnya sig. För att de ska kunna leverera i takt med den stora efterfrågan och anpassa sig till digitaliseringen behövs det förändring och utveckling inom branschen.

Hur vi går in i framtiden
Briab erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och nu även projektledning. Vi anser att den avancerade projektledningen är ett sätt att få ökad effektivitet och bättre resultat i byggprojekten. Men hur ser marknaden på relationen mellan byggare och projektledare? Hur ser dagens förväntningar på projektledare ut?

Vi bad undersökningsföretaget Alba att göra en studie med hjälp av kvalitativa djupintervjuer. De som intervjuades var köpare av projektledningstjänster, projektledare inom bygg och anläggning, renodlade projektledningsföretag och större IT-bolag.

Det här är vad vi fick reda på:

Vem leder vem?
Projektledaren ska guida byggaren genom komplexa projekt, trots att ingen kan överblicka eller ha full kontroll på de delar som ingår. I gengäld väntar sig projektledaren att uppdragsgivaren tar ledningen genom väl underbyggda och detaljerade underlag samtidigt som alla anställda sluter upp bakom projektet. Så båda parter strävar outtalat efter att bli guidade genom projektdjungeln och förväntar sig ledning av varandra.

Uppdragsgivarens förväntningar
De som köper tjänsterna tycker att projektledaren ska ha kunskaper och egenskaper som vida överstiger det egentliga uppdraget. Uppdragsgivaren förväntar sig att projektledaren ska lägga mycket tid på att sätta sig i in i projektmål och inte bara utgå från de underlag som finns. Projektledaren ska också identifiera och hantera intressenter som är viktiga under projektets utförande och för slutresultatet.

Ofta anser uppdragsgivaren att projektledaren ska ha kontroll på hela projektet, även om hen bara är kontrakterad för en mindre ansvarsdel. Förväntningarna är att projektledaren ska ha ett helhetsgrepp över allt från ekonomi till lagar och tidsramar. Dessutom ska personen helst smälta in i den interna företagsandan. Och givetvis se till att projektet blir klart i tid.

Projektledarens förväntningar
Projektledaren förväntar sig i sin tur att bli guidad genom projektet av uppdragsgivaren. Det kan handla om att blir försedd med väl underbyggda och exakta underlag men även om att uppdragsgivaren är den som förväntas ha full koll på att alla regler och lagar efterlevs. Inte minst förutsätter projektledaren att det är uppdragsgivarens ansvar att driva på för att få klart projektet på utsatt tid.

Tre slutsatser om marknadens krav på dagens projektledare
Resultatet av studien visar att ledarskap och kommunikation är helt avgörande för att skapa framgångsrika projekt. Samtidigt är det just här det oftast brister, vilket leder till dagens byggfel och ineffektivitet.

  • Framtidens projektledare: en stark ledare och kommunikatör
    Uppdragsgivarens förväntningar är att projektledaren ska styra projekten med stor teknisk kompetens. Vår studie visar att även social kompetens och god ledarförmåga hos projektledaren är något som efterfrågas allt mer.
  • Projektledaren som superhjälte
    Kraven på en projektledare idag är skyhöga. Uppdragsgivare tar för givet att förutom det som ingår i specifikationen, ska projektledaren också göra det lilla extra och verka som katalysator. Det kan exempelvis innebära att ta ett samlat ansvar över helheten i projektet även om hen är kontrakterad för en begränsad del. Eller att känna på sig och uppfylla uppdragsgivarens outtalade önskningar.
  • Slutet för den ensamme projektledaren?
    Projektledarens ansvarsbörda är tung och komplex. Något som leder till att personens förmåga att prestera optimalt minskar. ”Jag har inte tid att kommunicera med all administration och alla möten”, är en vanlig kommentar. I en allt mer snabbföränderlig värld har den ”ensamme” projektledaren begränsad möjlighet att ta kommando och leverera på topp.

Resultatet av studien har lett till att vi på Briab har mejslat fram en ny form av projektledning som vi kallar för Projektlagledning. Vi ser aktivare riskhantering, tydligare kommunikation och ett mer motiverande ledarskap som självklarheter för att driva byggprojekt säkert och effektivt i hamn. Vill du veta mer? Ring eller maila så tar vi ett möte!

Källor: Rapport 2016:18 från Boverket, ”Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025”, Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport oktober 2017, Slutrapport från Byggkommittén Fi 20014:15

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår