Månadens brandfarliga vara – November 2017 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens brandfarliga vara – November 2017

Men vad är det som luktar lika starkt som en hiss på T-centralen? Är det kiss? Är det gödsel? Nej, det är bara månadens brandfarliga vara- Ammoniak!

toilet-2789736_1920-1140x500

Vid atmosfärstryck och temperatur är ammoniak en gas som luktar väldigt starkt av… ja, gammal urin! Gasen är vattenlöslig och bildar då en basisk lösning. Ämnet har varit känt sedan förhistoriska tider men idag används det ofta som rengöringsmedel, vid tillverkning av handelsgödsel, samt som köldmedium i kylmaskiner. Den som har haft kraftig hosta och har fått Cocillana utskrivet till sig av läkare, har även fått förmånen att inta ammoniak via munnen. Några dagar försent kommer här november månadens MBV!

Ammoniak tillverkas främst ur syntesgas från petroleum. Vid hög temperatur och tryck erhålls vätgas från metan, då den reagerar med vatten över en katalysator, samtidigt som kolmonoxid och koldioxid bildas. Vätgasen får reagera med kväve från luft:
N2+3H2 2 NH3

Gasen löser sig i vatten och ammoniak användes första gången som köldmedium 1876 av Karl von Linde i en ångkompressor. Freoner blev sedan mer populära under 1920-talet eftersom de ansågs vara ofarliga och stabilare än andra kemikalier. Ammoniak fick då stå lite vid sidan och titta på. På 1980-talet insåg världen att freonerna hade en skadlig effekt på miljön och ozonlagret och därför bestämdes det globalt genom Montreal-protokollet att freonerna och andra ozonnedbrytande ämnen skulle fasas ut. Ammoniak fick åter sin chans att glänsa. Som köldmedium är ammoniak välkänt och populärt på grund av sina gynnsamma termodynamiska egenskaper och går under beteckningen R717. Ammoniak är dock giftigt och frätande varpå hantering måste ske med försiktighet då redan koncentrationer på runt 500 ppm kan vara dödliga, men eftersom luktgränsen går vid omkring 5 ppm finns det en viss säkerhetsmarginal mellan att doften av ammoniak känns och att förhållandena börjar bli farliga.

Lite speciell
Ammoniak har en liten särställning bland de brandfarliga varorna då den omfattas av vissa specialregler. Eftersom brännbarhetsområdet för ammoniak ligger mellan 15-30 % innebär det att den kategoriseras som en brandfarlig gas kategori 2 (inte antändbar vid en koncentration på 13% eller lägre) enligt CLP-förordningen. Detta medför därmed att ammoniaken är undantagen tillståndsplikt för hantering av brandfarlig vara och att hanteringen av ammoniaken är undantagen från bestämmelserna i remissen för de nya föreskrifterna om hantering av brandfarlig gas. Eftersom brännbarhetsområdet är begränsat och förutsätter så höga koncentrationer ansågs ammoniak tidigare inte ge upphov till explosiv atmosfär. Men detta har ändrats, vilket innebär att hantering av ammoniak under högt tryck ställer krav på upprättande av klassningsplan.

Bra att veta

  • Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?
  • Klassningsplan och explosionsskyddsdokument krävs. Omfattningen av klassningen beror på utförande av ventilation och förreglingar. Rekommendationer ges i SEK 426.
  • Vid kylanläggningar med mer än 50 kg ammoniak som köldmedium behövs normalt kontinuerlig gasmätning
  • Hanteringen är inte tillståndspliktig.

Projekt där ammoniak kan vara aktuellt att fundera lite extra på är till exempel:

  • Livsmedelstillverkning
  • Bagerier
  • Större kylanläggningar
  • Större industrier med kylsystem
  • Ishallar och isbanor
  • Serverhallar
Fun Facts Serious facts (väteperoxid)

Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak, mums!
2004 var världsproduktionen av ammoniak 190 000 000 ton, där Kina stod för nästan 30% av produktionen.

Brännbarhetsområde – 15–33,6%
Flampunkt – Gas
Tändtemperatur – 630 grader
Relativ densitet: 0,59

Här kommer som vanligt ett tips för er som gillar rörliga bilder. Ammoniak är inte lika häftigt som andra brandfarliga varor. Den goda lukten gör sig inte så bra på film. Men en liten explosion gick att skaka fram i alla fall. Titta och njut!

Play

Ser man positivt på saker och det gör vi, är glädjen med att vara några dagar sen att det mindre väntan till nästa MBV. Och till Tomten!

Ha det härligt!
Ebba och Jens

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår