Månadens brandfarliga vara – Juni 2018 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens brandfarliga vara – Juni 2018

Än en gång tar vi ut svängarna lite när det gäller Månadens brandfarlig vara och väljer att titta närmare på batterier, vilka både kan innehålla brandfarliga ämnen, avge brandfarliga gaser samt vid felaktig hantering i sig självt vara en tändkälla som ger upphov till brand. För att säkra upp lite extra väljer vi att fokusera på litiumjonbatterier där litium är ett brandfarligt fast ämne.

shutterstock_604115147-1140x500

Batterier finns överallt omkring oss. De finns i princip i all elektrisk utrustning från klockor, telefoner och datorer till bilar, brandvarnare och tandborstar med mera. Det breda användningsområdet innebär att batterier kommer i olika former, storlekar och funktioner och därför kan det vara bra att som en introduktion se över de olika typer och principer som ligger bakom de olika batterierna.

Primär- och sekundärbatterier

I första hand brukar man skilja på primära batterier (engångsbatterier) och sekundära batterier (ackumulatorer). De primära batterierna delas in i ett flertal olika kategorier beroende på vilken princip batteriet bygger på. Några av de vanligaste typerna är alkaliska batterier, brunstensbatterier, zink-luftbatterier och litiumbatterier. Alkaliska batterier och brunstensbatterier liknar varandra till utseendet och är de vanliga engångsbatterier (AAA, AA m.fl.) vilka används i fjärrkontroller, ficklampor med mera. De alkaliska batterierna är en vidareutveckling av brunstensbatterier och har en längre hållbarhet och rekommenderas därför i exempelvis brandvarnare. Zink-luftbatterier och litiumbatterier är olika typer av knappcellsbatterier vilka bland annat används i hörapparater och annan utrustning där det krävs en högre energitäthet än vad som är möjligt med vanliga batterier. Primära litiumbatterier ska dock inte förväxlas med litiumjonbatterier även om även litiumbatterier kan avge brandfarliga gaser och fatta eld om de kortsluts.

Bly fortfarande tyngst inom ackumulatorer

Med all respekt för de primära batterierna så är det dock de sekundära batterierna som röner mest intresse just nu och det område där utvecklingen går fortast. Tidigare har ackumulatorer i större skala framförallt utgjorts av blyackumulatorer eller blybatterier och detta är fortfarande den dominerande tekniken, bara 2013 tillverkades 700 miljoner blybatterier. Även nickel-kadmiumbatterier har tidigare använts i stor skala, men dessa har i stor utsträckning bytts ut mot Nickel-metallhydridackumulatorer (NiMH) vilka har en längre drifttid och framförallt är miljövänligare än nickelkadmiumackumulatorerna. De ackumulatorer med den största ökningen i användning är dock litiumjonbatterier som ersatt NiMH och NiCd i mycket elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kameror samt är den teknik som används i de flesta elbilar.

Termisk rusning i litiumjonbatterier

När det gäller litiumjonbatterier finns det ett flertal olika jonblandningar, men gemensamt för samtliga är att de innehåller en brännbar elektrolyt som består av ett lösningsmedel och ett fluorbaserat litiumjonsalt. Dessa ämnen ger upphov till den inneboende farligheten i litiumjonbatterierna då batterierna kan drabbas av så kallad termisk rusning då de värmer sig själva till en punkt där de sväller, släpper ut brandfarlig gas och börjar brinna. De ingående fluorjonerna kan då reagera och bilda vätefluorid vilket är en mycket giftig gas och som även kan ta sig genom räddningstjänstens skyddsdräkter vilket kan medföra en försvårad släckinsats. Dessutom är batteribränder generellt sett svåra att släcka och kräver mycket stora volymer vatten. På senare tid har dock försök med AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) vilket är en vattenbaserad lösning med vermikulitpartiklar visat sig vara effektivt vid släckning av batteribränder.

Bra att veta

Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?

 • Laddningsplatser för blyackumulatorer ska vara välventilerade och tillräcklig ventilation kan beräknas utifrån AFS 1988:4 Blybatterier. Utan tillräcklig ventilation kan ATEX-klassning krävas.
 • Laddningsplatser för elektriska rullstolar kräver dock generellt sett ingen särskild ventilation då moderna rullstolsbatterier är ventilreglerade och mikroprocessorstyrda.
 • Bränder i litiumjonbatterier kan vara mycket svårsläckta och ge långa brandförlopp. Det finns inga specifika krav kopplat till litiumjonbatterier, men enligt LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand tillgänglig vilket kan innebära ytterligare krav kopplat till hantering av batterier.
 • Anläggningar som lagrar över 50 ton litiumjonbatterier omfattas av den lägre kravnivån i Seveso-direktivet.

Då är det läge att fundera till:

Projekt där användandet av batterier kan vara aktuellt att fundera på är till exempel:

 • Laddningsstationer
 • Parkeringshus
 • Bilverkstäder och bilhallar
 • Reservkraft i form av UPSer
 • Tillverkningsindustri
 • Elektroniktillverkning
 • Fordonsindustrin
Fun Facts Serious Facts

Vikten på de blyackumulatorer som tillverkades 2013 motsvarar vikten av 67 hangarfartyg.

Litium används även i läkemedel mot bipolaritet.

Litium (fast):

Termisk tändpunkt: 179 °C

Reagerar häftigt med vatten och bildar gaser (vätgas) som kan självantända.

Sist men definitivt inte minst så finns det en massa intressanta videoklipp med brinnande litiumjonbatterier på nätet. Månadens film är ett test där ett större batteri utsätts för fysisk påverkan och därefter fattar eld. Lågor börjar synas runt 1.45 minuter in i filmen och efter 3.20 minuter får det ännu intensivare förlopp. Se filmen här.

Nu tar vi semester och hoppas att den enda brandfarliga varan du stöter på under juli är tändvätska. Vi rekommenderar dock att skippa den också och grilla lite miljösmartare. Läs mer om det här.

Ha en härlig fortsatt sommar!
Ebba, Josefin och Jens

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår