Fysiskt skydd för byggnader och lokaler - Teori & Praktik - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Fysiskt skydd för byggnader och lokaler – Teori & Praktik

Utbildningen Teori & Praktik Fysisk säkerhet är en heldag där vi erbjuder en helt unik utbildning där normativa krav i teori varvas med fysiska angrepp.Vill du gå en öppen utbildning eller är privatperson?

Teori & Praktik

Provningar som utförs är t.ex. angrepp mot olika typer av dörrar, väggkonstruktioner, glastyper och låsenheter. Det ger en möjlighet till att få en ökad förståelse mellan inbrottsskyddande produkters egenskaper, byggkrav och de krav som till exempel försäkringsbolag och myndigheter kan ställa på en verksamhet men även det egna skyddsbehovet.

För att i möjligaste mån efterlikna de provningar som ligger till grund för certifiering så har motsvarande verktygsuppsättningar inskaffats. Vi har även kompletterat med verktyg som är aktuella i moderna angreppsmetoder

Pris per person 7 500kr

Utbildningens innehåll

3 timmar teori

4 timmar angrepp på produkter

Utbildningstid: Heldag

Målsättning med utbildningen

Syftet är ni som kursdeltagarna ska få djupare kunskaper om vilket skydd som kan vara den bästa för just dem, sett ur land annat ekonomiskt och byggtekniskt perspektiv.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.