Utrymningsledare - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda dig till utbildningsledare

Hälften av Sveriges företag har inte koll på sitt brandskydd.

En av flera viktiga åtgärder, är att se till att få till en säker och
skyndsam utrymning vid brand eller andra hot.

Vad gör en utrymningsledare?

Att inneha en organisation med utrymningsledare som har kunskap att leda en utrymning kan vara av stor betydelse för en lyckad utrymning.

En verksamhet med utsedda utrymningsledare med tyddligt ansvar för ett avgränsat område efektiviserar utrymningen och minskar risken för skador för de som befnner sig i lokalen, fastigheten eller området.

Utbildningen vänder sig till dig som är lyhörd, uppmärksam och ansvarstagande.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är teoretiskt och ger dig kunskap om hur du efektivt leder människor till säkerhet vid brand eller andra tillbud.

Efter utbildningenhar d u kunskap i mänskligt beteende vid tillbud, utrymningsförfarande, självskydd samt kommunikation till dina kollegor, kunder och besökare i pressade situationer.

Kursens innehåll:

Utbildningstid: 4 timmar.

Utbilda dig till
utrymningsledare

Med vår utbildning har du kunskap om hur du effektivt leder människor till säkerhet vid brand.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.