Utrymmningsövning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda personalen
inom utrymning

Hälften av Sveriges företag har inte koll på sitt brandskydd.

En av flera viktiga åtgärder, är att se till att få till en säker och skyndsam utrymning vid brand eller andra hot.

Utbilda personalen
inom utrymning

Vid brandtillbud och andra olyckor blir situationen ofta kritisk redan inom några få minuter med stora risker för personskador för de människor som vistas i lokalerna.

En förutsättning för en snabb och säker utrymning i ett kritiskt och pressat läge är att människorna i verksamheten känner till utrymningsförfarandet och vet hur de skall agera i en krissituation.

Regelbundna övningar skapar en kunskap och framför allt en trygghet som kan vara avgörande vid ett tillbud.

Uttrymmningsövning

Utbildningen vänder sig till anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet. Den är också en kontroll på att rutinerna för utrymning vid brand eller annan fara är tillfredsställande.

Efter utbildningen har du ha kunskap i utrymningsförfarande och hur du skyddar dig själva, dina kollegor, kunder eller andra besökare

Kursens innehåll:

Utbildningstid: styra av gruppens storlek och verksamhet

Utbilda personalen
inom utrymning

Med vår utbildning får de anställda koll på vad som gäller vid utrymning, så att verksamheten kan befnna sig på rätt sida av risk.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.