HLR - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR räddar liv

Ett hjärtstopp kan hända när som helst och var som helst. När någon agerar snabbt och på rätt sätt chanserna dramatiskt att personen ska överleva händelsen.
Med vår utbildning får personalen självständigt utföra hjärt- och lungräddning, så att verksamheten kan befnna sig på rätt sida av risk.Vill du gå en öppen utbildning eller är privatperson?

Utbilda personalen i hjärt- & lungräddning

Utbildningen ger dig både teoretisk och praktiskt kunskap hur du utför HLR och på så vis öka överlevnadschansen på den drabbade.

Utbildningen vänder sig till anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet.

Efter utbildningen kan du självständigt utföra hjärt- och lungräddning. Du får också lära dig tips som efektiviserar vid ett tillbud samt ta del av andra råd för hantering av indirekt drabbade i anslutning till hjärtstoppet.

Utbildningstid: 3 timmar

Utbildningens innehåll:

Vi genomför tillämpningsövningar i verksamhetens lokaler

Vi skänker 5 % av kursavgiften till Hjärt- och lungfonden för att öka kunskapen om rätt agerande vid ett hjärtstopp.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.