Grundläggande brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda din personal i brandskydd

Enbart hälften av Sveriges företag har inte koll på sitt brandskydd.

En av flera viktiga åtgärder, är att se till att verksamhetens anställda är förberedda och har grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd, om olyckan skulle vara framme.

Utbilda personalen i brandskydd

Vid sidan av att det finns rätt brandutrustning på plats är en förberedd organisation nyckeln till en brandsäker och trygg arbetsplats.

Att personalen är förberedd och har grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd kan både rädda liv och egendom vid början till eller vid uppkommen brand. Genom kunskap kan även risken för brand minimeras.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildningen är teoretisk och ger deltagarna kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder och vänder sig till samtliga anställda inom alla typer av verksamheter.

Efter utbildningen kommer medarbetarna ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur man skyddar sig själv, människor i sin närhet och egendom vid brand.

Kursens innehåll:

Utbildningstid: 2 timmar.

Utbilda personalen
i brandskydd

Med vår utbildning ser du till att företaget befinner sig på rätt sida av risk.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.