Briab logo
Inlägg
Meny
Sak3

10 SAK3 på Briab!

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till när det gäller efterlevnad av krav på brandskydd. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls.

För att bli certifierad sakkunnig brand (SAK3) krävs förutom utbildning (lägst ingenjörsutbildning, 120p) och kännedom om gällande lagar och riktlinjer även yrkesverksamhet. Du ska ha arbetat under minst tre år de senaste fem åren, som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd som projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar. Du ska också ha avlagt ett utmanande prov med godkänt resultat.

I dagarna fick Johan Malmqvist och Caspar Kindt sina certifieringar godkända och vi på Briab är vi nu stolta över att kunna erbjuda våra kunder inte mindre än 10 SAK3-certifierade medarbetare, flest i landet.

Vi hävdar ju med bestämdhet att du kommer att befinna dig på rätt sida om risk när du jobbar med oss på Briab. Våra SAK3-kollegor är en av anledningarna till att vi kan lova det.

SAK3 cerifierade på Briab, från vänster: Arvid Kinnerberg, Anders Sandberg, Johan Malmqvist, Johan Westerlund, Fredrik Pauli, Björn Evers, Johan Norén, Olov Sundström, Therese Samuelsson, Caspar Kindt