10 SAK3 på Briab! - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

10 SAK3 på Briab!

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till när det gäller efterlevnad av krav på brandskydd. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls.

Sak3_gänget-1140x500

För att bli certifierad sakkunnig brand (SAK3) krävs förutom utbildning (lägst ingenjörsutbildning, 120p) och kännedom om gällande lagar och riktlinjer även yrkesverksamhet. Du ska ha arbetat under minst tre år de senaste fem åren, som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd som projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar. Du ska också ha avlagt ett utmanande prov med godkänt resultat.

I dagarna fick Johan Malmqvist och Caspar Kindt sina certifieringar godkända och vi på Briab är vi nu stolta över att kunna erbjuda våra kunder inte mindre än 10 SAK3-certifierade medarbetare, flest i landet.

Vi hävdar ju med bestämdhet att du kommer att befinna dig på rätt sida om risk när du jobbar med oss på Briab. Våra SAK3-kollegor är en av anledningarna till att vi kan lova det.

SAK3 cerifierade på Briab, från vänster: Arvid Kinnerberg, Anders Sandberg, Johan Malmqvist, Johan Westerlund, Fredrik Pauli, Björn Evers, Johan Norén, Olov Sundström, Therese Samuelsson, Caspar Kindt

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår