Hårdare krav ger gröna möjligheter – Nya Himmersfjärdsverket (NHK) - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Hårdare krav ger gröna möjligheter – Nya Himmersfjärdsverket (NHK)

Tuffare reningskrav och en ökande mängd anslutna hushåll kräver omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge. Projektet är komplext då hela arbetet utförs under drift, där samma mängd avlopp hela tiden kommer in från de anslutna hushållen. Det ställer stora krav på samarbete och kommunikation mellan projektets alla specialister och discipliner.

Veitech vässar koncernens kompetens inom installation

Bild: Veidekke

Projektering och kalkylarbeten är genomfört och projektet är nu inne i produktionsfasen, som utförs av Veidekke i nära samverkan med kunden Syvab. Briab är ansvarig brandskyddsprojektör. Första etappen skall stå klar och driftsättas 2024 och hela projektet beräknas vara klart 2026 till en kostnad av 1.4 miljarder SEK.

Himmerfjärden – noga undersökt vattenområde

Himmerfjärden, där anläggningen ligger, är ett av världens mest undersökta vattenområden. Forskningen har pågått före det att Himmerfjärdsverket startades 1974 och har fortsatt löpande för att säkra bästa möjliga miljönytta. Idag finns betydligt mer kunskap om Östersjöns och skärgårdens komplicerade ekosystem, mycket tack vare den forskning som Stockholms universitet och Askölaboratoriet bedriver i samarbete med Syvab.

Halvering av utsläpp

För att klara de tuffare reningskraven har man fått tänka innovativt i både design och process. T ex. används en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Tekniken möjliggör ökad kapacitet och bättre rening då den tillåter högre koncentration av biomassa och ger ett mycket rent vatten. Målsättningen är att den utökade anläggningen inte ska öka sin energiförbrukning samt kunna minska behovet av insatskemikalier.

”Himmerfjärdsverket blir en världsunik anläggning i framkant. Detta är ett modellprojekt både när det gäller vägen dit – hur projektet har utformats – och slutresultatet säger Petter Björkman, projektledare, Syvab

Hårdare krav ger gröna möjligheter – Nya Himmersfjärdsverket (NHK) Briab Brand Risk och Säkerhet

Bild: Veidekke

Fakta om projektet:

• 120 000 m3
Anläggningen tar i nuläget dagligen emot ca. 120 000 m3 vatten som ska renas. 
Vattnet kommer från sju kommuner i Stockholmsregionen

• 350 000 anslutna personer
Påtaglig tillväxt av anslutna hushåll förväntas kommande år.

• -50% utsläpp
Ombyggnationen ska leda till halverade utsläpp

Briabs uppdrag

Ansvarig för Briabs uppdrag är Peter Nilsson, som har haft hjälp av Daniel Engman. Utöver de miljömässiga kraven och målen med projektet är även hållbar byggteknik en spännande del av nya Himmersfjärdsverket.

”När nya verket står färdigt ska utsläppen ha halverats samtidigt som det kan serva ännu fler hushåll. Miljömedvetenhet genomsyrar hela projektet, säger Peter Nilsson, uppdragsansvarig på Briab. Förutom det uppenbara att vi jobbar med ett reningsverk så märks det genom val av stomme som är en otroligt kraftig limträstomme av trä till taktäckningen på de vågformade taket, som utförs i sedum.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår