Köping Hydrogen Park – från vindturbinblad till grön vätgas -

Uppdrag

Köping Hydrogen Park – från vindturbinblad till grön vätgas

Vindturbinblad är ett av Europas snabbast växande avfallsproblem, mycket på grund av svårigheten att återvinna de gigantiska plast och glasfiberkonstruktionerna. Men, det finns en svensk lösning på problemet. Med Plagazi processen kan alla dessa turbinblad omvandlas till grön vätgas med en konkurrenskraftig produktionskostnad och lågt CO2-avtryck.

Briab Brand, Risk och Säkerhet. Köping Hydrogen Park

Bild: Shutterstock

Uppskattningsvis kommer 14,000 vindturbinblad i Europa tas ur bruk fram t o m 2023. Det motsvarar mellan 40,000 och 60,000 ton skräp, så det finns gott om avfall att omvandla framöver.

Störst och först i Sverige – Köping Hydrogen Park

Anläggningen kommer, när den är igång, årligen att producera 12 000 ton grön vätgas från 66 000 ton oåtervinningsbart avfall och förse Köpings kommun med 10 MW fjärrvärme. Det sker genom Plagazi-processen som omvandlar alla typer av avfall till vätgas genom plasmaförgasning. Processen är högst energisjälvförsörjande och miljövänlig, utan miljöfarliga rester. Läs mer om hur processen fungerar på plagazi.com/technology. Köping Hydrogen Park beräknas klar för produktion 2025.

Slösa inte på skräpet – proof of concept i USA

Eller, ”Don’t waste the waste”, som Plagazi-parollen lyder. Att det oåtervinningsbara går att omvandla till grön vätgas är bevisat och fungerar idag på Plagazis samarbetspartner InEnTech’s anläggning i Arlington, Oregon. Anläggningen är ett proof-of-concept i verklig skala och har sedan starten framgångsrikt påvisat att olika typer av icke återvinningsbart avfall kan återvinnas till industrigaser via plasmaförgasning.

Köping Hydrogen Park

FEED och Miljökonsekvensutredning

Sedan augusti 2022 har Front-End Engineering Design (FEED) påbörjats, vilket är första steget i projektfasen som innehåller projektering av slutgiltig teknik och design till upphandling och byggande av anläggningen. Under FEED-fasen kommer även miljötillstånden att slutföras tillsammans med Plagazis miljökonsulter, WESCON. Med hänsyn till anläggningens höga kapacitet och omfattande produktion faller projektet under SEVESO lagstiftningen. SEVESO lagen syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Läs mer om SEVESO här

Briabs uppdrag

Briabs riskteam har under projektet bistått Wescons arbete med miljökonsekvensutredningen. Arbetet har omfattat riskanalys med konsekvensberäkningar, släckvattenutredning, intern plan för räddningsinsats, handlingsprogram och säkerhetsrapport.

”Utöver mitt dagliga yrke som Riskingenjör är jag även Briabs Hållbarhetsansvarige sedan flera år, vilket gör mitt och vårt uppdrag för Wescon och KHP till ett drömuppdrag, säger Olle Wulff. ”Något av det viktigaste i vår kompetens och vårt värde är att möjliggöra det säkra genomförandet av fantastiska och nödvändiga hållbarhetsinnovationer som t ex KHP”.

Utöver Olle, jobbar Jens Bengtsson, Håkan Niva, Ann-Ida Malm och Erik Öberg i projektet.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår