Kirunas nya badhus - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Kirunas nya badhus

Kiruna är en stad på gång. Och på väg. Stora delar av centralorten håller på att omlokaliseras och en ny stadskärna är under uppbyggnad tre kilometer öster om dagens centrum. Tusentals Kirunabor har berörts och kommer att beröras av stadsflytten. Huvudanledningen till ”flytten” är att nuvarande och kommande malmbrytning underminerar marken under Kirunas samhälle. Förändring är ofta jobbigt och komplicerat, men ger också nya och spännande möjligheter.

image004

Bild: We Group

I september 2022 ska bl. a det mesta av handel och service flyttas från dagens centrum till nya centrum där stadshuset Kristallen har stått klart sedan november 2018. Ett intensivt arbete har pågått under ett antal år med att bygga upp lokaler och miljöer för handel, bostäder och nytt kulturhus. Tio nya kvarter ska byggas i första fasen.

Aufguss och 14 olika bassänger för Kirunaborna

Det nya badhuset byggs i två våningar på totalt 10.500 kvadratmeter och rymmer 14 olika bassänger. Kirunaborna kommer erbjudas en 25-metersbassäng, hoppbassäng, två multibad med höj och sänkbart mellangolv, familjebad och vattenrutschbanor. Där ska också finnas relaxavdelning och en så kallad Augfuss-bastu och en restaurang.

Kirunas nya badhus, exteriör.

Bild: We Group

Ambitionen med byggnaden är att badet ska vara en solitär karaktärsbyggnad som berör, samspelar och förstärker omgivningen. Badet skall ha en gestaltning där upplevelsen och tanken förs till den natur- och kulturmiljö som präglar området. Formspråket inspireras av det storslagna landskapet, de stora vidderna, fjällen, naturen och även järnmalmens brutna form.

Kirunas ny a badhus kommer med sitt uppstickande torn att bli ett landmärke för att navigera genom det nya Kiruna. Badet ska invigas under hösten 2022.

Kirunas nya badhus, interiör.

Bild: We Group

Briabs uppdrag

Prevecon/Briab är brandsakkunnig från start och under hela projekteringen. Projekteringen inleddes hösten 2018 och har nu övergått till produktion. Under 2022 skall bygget vara färdigställt, så ett antal besiktningstillfällen på plats kommer genomföras framgent. En av de stora utmaningarna är att hitta en gångbar och rimlig utrymningsstrategi för alla badgäster i ett ofta vintrigt och kallt Kiruna. Målsättningen har från början varit att ingen ska behöva springa ut i kylan i badkläder, utan att utrymning skall vara möjlig inom byggnaden. En ytterligare utmaning har varit att möjliggöra utrymning från alla utrymmen, trots begränsade åtkomstmöjligheter för de besökande, då all åtkomst inom bygganden styrs digitalt med besöksarmband.

Briabs/Prevecons team

Uppdragsledare:
Tobias Rejnö

Delaktig under tid:
Andreas Deimer

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår