Björnflokan - nytt landmärke i centrala Borås - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Björnflokan - nytt landmärke i centrala Borås

Druvefors är en stadsdel med ursprung från Borås glansdagar – ett centrum för den då blomstrande textilindustrin. Från att ha varit i mitten av händelserna, skars stadsdelen av när riksväg 40 drogs fram igenom staden i början av 60 talet. Men nu skall historien förenas med framtiden genom Serneke Sverige och Trenums spännande och mångsidiga projekt Björnflokan.

Björnflokan

Projektet är en bärande del i att återförena Druvefors med Borås centrala kärna och ett steg på vägen mot kommunens vision att bygga fler bostäder, såväl i innerstaden som utanför centrala Borås.

Fyra fastigheter med 7 till 19 våningar

Alla fyra fastigheterna kommer att ha sin egen unika identitet, men de förenas av inspiration från det gamla spinneriets tegelfasad och rutnätsmönster på fasaden. Fastigheterna kommer hysa ett varierat utbud av boende med fokus på mindre hyres- och studentlägenheter, lokaler och kommersiella ytor. Ambitionen är att skapa ett levande stadsområde med blandad verksamhet, från restauranger och caféer till butiker och en relativt stor förskola med plats för 120 barn.

Miljöbyggnad Silver

En av ambitionerna i projektet har varit att lägenheterna i kvarteret Björnflokan ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver. På kvarterets tak planeras bland annat för en solcellsanläggning på ca. 1300 kvadratmeter. I det nya och storskaliga kvarteret byggs även ett parkeringshus.

Vi söker brand- och riskkonsulter till vårt kontor i Borås och Göteborg. Läs mer här

Björnflokan 2

Björnfloka – vad är det för nått?

Björnloka (Heracleum sphondylium) även kallad Björnfloka, är en art i familjen flockblommiga växter och förekommer naturligt från Europa till Kaukasus, västra Sibirien och nordvästra Afrika. Läs mer här.

Briabs uppdrag

Prevecon/BRIAB är brandsakkunniga i hela projektet från projekteringsstarten hösten 2020 via produktion till besiktning och överlämnande till byggherren i December 2022. Uppdraget har medfört ett antal utmaningarna då kvarteret är komprimerat med många olika verksamhetstyper, där de olika byggnaderna hänger samman i bottenplanet. Höghuset på 19 våningar (+ teknikvåning) har krävt ett antal komplexa brandtekniska lösningar med bl.a. Tr1-trapphus, räddningshiss med övertryckssättning och trycksatt stigarledning. P-husets läge i nära anslutning till motorvägen R40/27 har krävt särskild utformning med tanke på hantering av risker med farligt-gods transporter. Utöver utmaningar med byggnadernas brandskydd har t.ex. säkerställandet av räddningstjänstens radiokommunikation varit en säkerhetsfråga att lösa.

Teamet på Briab/Prevecon

Uppdragsledare:
• Håkan Rönnqvist.

Handläggare:
• Höghuset (C-hus)och övergripande ventilationstekniskt brandskydd. Erika Parfors.
• A och B-hus (inkl. förskola). Henrik Blom.
• P-hus (D-hus) samt besiktningar. Marina Wilhelmsson.

Vi söker brand- och riskkonsulter till vårt kontor i Borås och Göteborg. Läs mer här

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår