Perituskliniken – vård utan väntan - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Perituskliniken – vård utan väntan

I Lunds Medicon Village ligger Perituskliniken, idag det enda privatsjukhuset i Sverige som erbjuder PET-DT undersökning vid avancerad prostatacancer. Tekniken används för att påvisa spridning utanför prostata till andra delar av kroppen, vilket är mycket viktig information för att planera en så optimal behandling och operation som möjligt.

Perituskliniken

Bild: Reflex Arkitekter

På Perituskliniken kan patienterna få diagnos och behandling på ett och samma ställe. Det underlättar för patienten då allt ofta kan göras under ett och samma besök. Perituskliniken är ett komplett sjukhus som byggts på rekordtid, drygt två år.

Två våningar med det bästa inom medicinteknik

Lokalerna är i två våningar på 2 000 kvadratmeter. På bottenvåningen finns en diagnostisk avdelning med en magnetkamera  (MR) och en PET DT kamera.), som kan avteckna patientens kropp och upptäcka eventuella cancerceller. På andra våningen finns reception, fyra mottagningsrum samt ett laboratorium för akuta prover. Ytterligare finns en operationsavdelning med fyra operationssalar. I en av salarna finns en operationsrobot som kan operera endoskopiskt med så kallad ”titthålsteknik”. Slutligen finns nio vårdplatser och sex postoperativa platser, varav en dedikerad för intensivvård. När samtliga enheter – operation, mottagning och röntgen drivs med full kapacitet kan cirka 60 patienter behandlas dagligen.

”Vi har arbetat effektivt tack vare en kvalificerad projektgrupp på tio personer med vana av offentlig hälso- och sjukvård och att planera och förverkliga större byggprojekt”, säger Peritusklinikens vd Åsa Dahm. ”Vi har haft bra samarbetspartners och arkitekter samt inte minst leverantörer inom alla medicintekniska enheter som varit på plats hos oss här i Lund.

Perituskliniken

Briabs uppdrag

Briab har varit delaktig i projektet från ax till limpa och jobbat nära såväl som fastighetsägaren Medicon Village där vi arbetat med preliminär utredning i skiss skedet om hur skyddet ska utformas, samt i den vidare projekteringen genom hela processen. Med Reflex arkitekter har vi haft en tät dialog kring hur vi löser önskade funktioner på en så komprimerad yta samt kring utrymningsdimensionering. Med Perituskliniken har vi haft nära dialog kring deras konkreta verksamhetsbehov och stöttat vid idrifttagandet med insatsplanering och utrymningsplanering.
Med byggaren Peab har vi samverkat kring utförandet av olika detaljer samt med utförandekontroller och rådgivning i byggskedet. Projektet har ställt krav på samverkan med övriga discipliner i gemensam projektering och optimering av en rad olika tekniska system.

Uppdraget i sammanfattning – skapa stor kapacitet på begränsad yta

Uppdraget har varit att uppföra ett högteknologiskt sjukhus, delvis inom befintlig byggnad, men också via en mindre utbyggnad. Att tillskapa så många funktioner som behövs inom den relativt begränsade ytan har varit utmanande men också roligt. Att bygga sjukhus är inte lätt men fantastiskt givande när man lyckas.

Teamet på Briab

Från Briab har vi nyttjat både bredd och spets i våra kompetenser utifrån projektets behov. Många medarbetare har varit delaktiga i helheten såväl som i olika delar av projektet. Projektering har huvudsakligen genomförts av Oskar Ekberg, Ludwig Jerräng Carlsted och färdigställande har huvudsakligen hanterats av Maria Lenning. Utöver detta har en rad andra medarbetare varit involverade i insatsplanering, BR0 analyser, gångavståndsanalyser och kvalitetskontroller.

Se mer om Perituskkliniken här

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår