Täby nya simhall - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Täby nya simhall

Simhallen byggs i expansiva Täby Park och kommer att inrymma en 50-metersbassäng, två multibassänger, familjebad, bastu, gym och servering. Första spadtaget till Täby kommuns nya simhall togs i april 2020 och första doppet beräknas till tidig höst 2022.

Täby nya simhall

Nuvarande Tibblebadet i Täby uppfördes i mitten av 1970-talet och var i stort behov av en totalrenovering då simhallen var mycket sliten. I stället för att renovera det gamla badhuset bedömdes det mer ekonomiskt intressant att bygga ett helt nytt badhus. En stor fördel är den nya centrala placeringen i anslutning till Täby Centrum med goda kommunikationer och den nära kopplingen till Täby Park.

Ett landmärke för Täby

Simhallen får en samlad yta på över 10 000 m2 och byggs vid det gamla galoppfältet precis invid Roslagsbanan. Badet blir en modern friskvårdsanläggning för alla kommuninvånare. 50-metersbassängen kan fungera som tävlingsbassäng och de två multibassängerna får höj- och sänkbar botten. I familjebadet kommer det att finnas vattenrutschkanor och man planerar även för ett gym på entréplanet. Ett värdigt, aktivt och blött landmärke för hela Täby.

Pålar, spår och tajt deadline

Då den nya simhallen har byggts på en tomt som består av lermark genomfördes ett stort och avancerat pålningsarbete under sommarmånderna 2020. En ytterligare utmaning i projektet har varit att den nya simhallen byggs väldigt nära, drygt trettio meter, från Roslagsbanans spår. Ännu en utmaning är en krävande tidsplan där generalentreprenören Cobab ska överlämna simhallen till Täby Kommun, som är byggherre, i juli 2022. Därefter påbörjas intrimning och testning av anläggningen innan det är dags för stor invigning. Täbys nya simhall öppnar preliminärt för besökare någon gång i fjärde kvartalet 2022. Täbys nya simhall är projekterad för att uppnå kraven för Miljöbyggnad Silver.

Täby nya simhall

Briabs uppdrag

Briab fick på hösten 2017 förtroendet att delta i projekteringen då beställaren gjorde ett stort omtag och beslutade om en helt ny utformning. Projekteringen avslutades med genomarbetade färdiga bygghandlingar på våren 2020. I projektet har särskilt brandförloppet och dess konsekvenser för utrymningssäkerheten analyserats. I detta ingår många olika scenarier eftersom simhallen både ska kunna användas för simtävlingar med upptill 300 åskådare samt konventionellt badhus för sammanlagt nästan 700 personer och gym för 150 personer. Briabs arbetet medförde en effektiv planlösning där minst ett trapphus samt flera avskilda korridorer inte erfordrades. Självklart har alla olika delar och våningsplan utförts med avskilda utrymningsplatser för största tillgänglighet för alla olika personer. Det har också varit av särskilt intresse att bedöma brandbelastningen i den underliggande teknikvåningen med öppna skvalprännor till simhallen och kemikaliehanteringen i badvattenreningen. Bygghandlingsskedet avslutades med ett ”torrsim” där alla olika händelser, larm- och styrsystem kontrollerades mot redovisade handlingar.

Briab fick det fortsatta förtroendet att vara sakkunnig i utförandeskedet, rådgivande i byggplatsdisponering och småningom ansvarig i utförandefrågor.

Briabs Team

Uppdragsanvarig och handläggare: Anders Ranby. Kvalitetskontroll: Björn Evers, Johan Lindberg. Brandförlopp och utrymning: Kristin Fjällström, Emilia Norin

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår